BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobus Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Does Natural Hedge Actually Work for Farmers?
Czy naturalne zabezpieczenie rzeczywiście chroni rolników?
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 71-81, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Macierz wariancji, Ryzyko, Dochody rolnicze
Agriculture, Variance matrix, Risk, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę relacji między plonami i cenami podstawowych roślin uprawnych w Polsce. Głównym celem pracy było sprawdzanie występowania efektu naturalnego zabezpieczenia. Dla wybranych roślin uprawnych obliczono wariancje wartości plonów jednostkowych i porównano z teoretyczną wariancją iloczynu ceny i plonu, przy założeniu niezależności. Wykazano, że wśród rozpatrywanych roślin tylko w przypadku rzepaku i buraków cukrowych można mówić o występowaniu efektu naturalnego zabezpieczenia. W wyniku negatywnej relacji między cenami i plonami dla obydwu roślin zaobserwowano redukcję zmienności wartości plonu o 53%. Praktyczną konsekwencją przeprowadzonej analizy jest stwierdzenie, że tendencja rozłącznej analizy cenowego i produkcyjnego ryzyka może prowadzić do całkowicie błędnej oceny ryzyka dochodowego, które z punktu widzenia rolnika jest najważniejsze. Wykazano również, że ujemna korelacja, popularnie utożsamiana z efektem naturalnego zabezpieczenia, może być tylko nieprecyzyjnym przybliżeniem siły efektu naturalnego zabezpieczenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the relation between yields and prices for major crop plants in Poland. The main objective of the paper was to examine the presence of natural hedging. For that purpose, yield value variances were calculated and compared with the theoretical variations of independent price and yield product. It was revealed that for sugar beet and rape a natural hedge could be observed, which leads to a 53% reduction in yield value variance. In case of wheat and barley, no natural hedge effect was observed. Practical implications of the conducted analysis are such that the tendency to consider production and price risk separately, could be very misleading in assessing the income risk of specific crop plants. It was also found that the negative correlation coefficient, commonly considered as being equivalent of a natural hedge effect, can be used only as a very rough measure of natural hedge strength. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohrnstedt G.W., Goldberger A.S., 1969. On the Exact Covariance of Products of Random Variables. Journal of the American Statistical Association 64, 328, 1439-1442.
  2. Coble K.H., Dismukes R., Thomas S., 2007. Policy Implications of Crop Yield and Revenue Variability at Differing Levels on Disaggregation. Selected Paper. American Agricultural Economics Annual Meeting, Portland, OR.
  3. Finger R., 2012. How strong is the "natural hedge"? The effects of crop acreage and aggregation levels. 123rd EAAE Seminar, February 23-24, Dublin.
  4. Frishman F., 1975. On the Arithmetic Means and Variances of Products and Ratios of Random Variables. A Modern Course on Statistical Distributions in Scientific Work NATO Advanced Study Institutes Series 17, 401-406.
  5. Harwood J., Heifner V., Coble K., Perry J., Somwaru A., 1999. Managing risk in farming: concepts, research, and analysis. Economic Research Service, USDA [electronic resource] http://www.ers.usda.gov/publications/aer774/aer774.pdf.
  6. Kobus P., 2010. Modelling Wheat Yields Variability in Polish Voivodeships. Problems of World Agriculture 10 (25), 33-40.
  7. Kobus P., 2011. Influence of aggregation level on yield risk measures. EAAE 2011 Congress: Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, August 30 to September 2, Zurich, 1-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu