BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Sylwester (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Does Consolidation Affect the Number of Bank Employees - an Example of Poland in 1997-2013
Czy konsolidacja wpływa na liczbę pracowników w bankach - przypadek polski w latach 1997-2013
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 83-92, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konsolidacja banków, Zatrudnienie w bankowości, Sektor bankowy
Bank consolidation, Employment in the banking sector, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie analizuje wpływ konsolidacji sektora bankowego na liczbę pracowników banków w Polsce w latach 1997-2013. Stosując kwartalne dane bankowe i makroekonomiczne oraz model regresji liniowej z wieloma zmiennymi objaśniającymi, wykazano, że banki zmniejszają poziom swojego zatrudnienia wraz ze wzrostem koncentracji sektora bankowego. Proces ten intensyfikuje się wraz z poprawą sytuacji makroekonomicznej i poziomem technologicznym stosowanym w działalności operacyjnej banków. Wzrost wartości aktywów banków wpływa na zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników. Ponadto podnosząca się konkurencja na rynku kredytów i depozytów wymusza na bankach wzrost zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the impact of consolidation of the banking sector on the number of bank employees in Poland in the years 1997-2013. Using the quarterly banking and macroeconomic data and the multivariable regression model, it was proved that banks cut the number of their employees with growing concentration of the banking sector. The process is accelerated with the improvements of the macroeconomic conditions and increasing the level of technology applied in the banking operations. Banks reduced their employment with the growing value of their assets. Additionally, raising competition in the lending and deposit markets force banks to expand their employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amel D., Barnes C., Panetta F., Salleo C., 2002. Consolidation and efficiency in the financial sector: a review of the international evidence. Banca d'Italia, Roma.
  2. ECB, 1999. Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term. European Central Bank, Frankfurt, Occasional Paper - February.
  3. Heiney J., 2008. Consolidation, asset size, distribution, and employment in the U.S. banking industry. Journal of Business & Economics Research 6, 1, 75-78.
  4. Heiney J., 2009. The effect of consolidation on employees in the U.S. banking industry. Journal of Business & Economics Research 7, 3, 7-11.
  5. ILO, 2001. The employment impact of mergers and acquisitions in the banking and financial services sector. International Labour Organization, Geneva, Report for discussion at the Tripartite Meeting on the Employment Impact of Mergers and Acquisitions in the Banking and Financial Services Sector, Sectoral Activities Program TMBF/2001.
  6. NBP, 2006. Cooperative banks in Poland. Narodowy Bank Polski - Banking Supervision Committee, Warszawa [in Polish].
  7. NBP, 2012. Financial System Development in Poland in 2011. Narodowy Bank Polski, Warszawa [in Polish].
  8. Report on the condition of banks. Editions of 2000-2003. Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  9. Weber T., 2000. The impact of mergers and acquisitions on employees in the financial services sector. In The Impact of Mergers and Acquisitions in the Banking and Insurance Sector. [electronic resource] http://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/01546.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu