BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowski Waldemar (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
A Model Valuation of Economic and Social Effects - a Case Study of the Olsztyn Ring Road Construction
Model wyceny efektów ekonomiczno-społecznych na przykładzie projektu budowy obwodnicy Olsztyna
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 93-103, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Badanie efektywności inwestycji, Modele wyceny
Transport infrastructure, Research efficiency of investment, Pricing models
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu poruszono tematykę związaną z infrastrukturą transportową będącą jednym z podstawowych elementów układu społeczno-gospodarczo każdego regionu. Rozwój infrastruktury transportowej wywołuje tzw. akumulację efektów uzyskanych za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak: poprawa technologii komunikacyjnych, zmniejszenie czasu i kosztów przejazdu, poprawa bezpieczeństwa, a w długim okresie poprawę wyników ekonomicznych. W artykule przedstawiono model wyceny efektów ekonomiczno-społecznych inwestycji w infrastrukturę transportu drogowego na przykładzie projektu budowy obwodnicy Olsztyna. Analizę efektów oparto na założeniach metodyki CBA (cost and benefit analysis) wykorzystywanej do ewaluacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Opracowana metodyka umożliwia bardziej dokładną wycenę uzyskanych efektów z planowanych inwestycji a jednocześnie stanowić może narzędzie usprawniające proces decyzyjny. (abstrakt oryginalny)

This article raises the question of transport infrastructure as a principal component of the social and economic system in any region of the world. Development of transport infrastructure leads to the so-called accumulation of effects obtained through various channels, e.g. upgraded communication and transportation technologies, shorter transit time, lower transport costs, improved safety and better long-term economic output in a given community. This paper presents a model valuation of economic and social effects of an investment made into road transport infrastructure based on a case study of the ring road designed to be constructed around Olsztyn. Analysis of the effects was based on the CBA (cost and benefit analysis) methodology, which is for example employed to evaluate the EU co-financed projects. The method presented herein will ensure more precise valuation of effects generated by planned investment projects and will be a tool supporting the decision-making process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Directions concerning methodology translation analysis cost and benefits, 2006. Commission for Affairs Regional Policy. General Board of Management. UE, Brussels.
 2. Domańska A., 2006. Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. [Impact of transport infrastructure on regional development]. PWE, Warszawa.
 3. Feasibility study for the Olsztyn Ring Road project, 2009, GDDKiA, Olsztyn. Generalny pomiar ruchu, 2010. GDDKiA, Warszawa.
 4. Kamińska T., 1999. Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu.[Macroeconomic assessment of efficiency of infrastructural investments on the example of transport]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Lesiak P., 2013. The competition between road transport and rail transport in Poland in the light of the development of rational branch structure of freight. SGH, Warszawa.
 6. Kozłowski W., 2012. Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. [Management in municipal infrastructural investments]. Difin, Warszawa.
 7. Łaguna T., 2010. Zarządzanie zasobami środowiska. [Environmental resources management]. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 8. Mazur E., 1992. Transport a środowisko przyrodnicze. [Transport vs natural environment]. Secesja, Kraków.
 9. Mischan E., 1992. The Methodology of Benefit-Cost Analysis with Particular Reference to the CFC Problem. Cambrige University Press, Cambrige.
 10. Prud'homme R., 2005. Infrastructure and development. Annual bank conference on development economics. World Bank and Oxford University Press, Washington.
 11. Ray A., 1990. Cost-benefit analysis: issues and methodologies, Baltimore University, Baltimore.
 12. Spiekermann K., Neubauer J., 2002. European Accessibility and Peripherality: Concepts Methods and Indicators. NORDREGIO Working Paper, Stockholm, 64-75.
 13. Strategy for the development of Olsztyn in 2007-2013.
 14. Strategy for the development of the Province of Warmia and Mazury in 2010-2020.
 15. Wrona J., Rek J. 2001. Podstawy geografii ekonomicznej. [Essentials of economic geography]. PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu