BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawska Anna (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Regional Differences in the Level and Quality of Housing Conditions Among Polish Households
Regionalne zróżnicowanie poziomu i jakości warunków mieszkaniowych w gospodarstwach domowych w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 105-115, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Warunki życia ludności, Mieszkania, Zróżnicowanie regionalne
Households, People's living conditions, Dwellings, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warunki mieszkaniowe są istotnym czynnikiem wpływającym na poziom i jakość życia gospodarstw domowych. Problematyka mieszkaniowa jest ważną kwestią społeczną państwa, z uwagi na jej socjalizacyjne, ekonomiczne, a także społeczne funkcje. Mając na uwadze znaczenie mieszkań dla poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji ludności, w artykule przedstawiono sytuację mieszkaniową w Polsce poprzez analizę regionalnego zróżnicowania wskaźników mieszkaniowych. Dodatkowo przedstawiono subiektywną ocenę warunków mieszkaniowych przez ludność zamieszkującą województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Badania te zostały przeprowadzone za pomocą metody CAPI. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zasoby i warunki mieszkaniowe w Polsce znacznie odstają od tych występujących w krajach Europy Zachodniej, a na terenie kraju są widoczne dysproporcje w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Housing conditions largely affect the standard and quality of life. The problem connected with housing conditions is an important social issue for each country due to its socializing, economic and social functions. Having in mind the importance of apartments in terms of the population security and stabilization, the authors of this paper have made an attempt to present the housing situation in Poland through an analysis of regional diversification of housing indexes. Additionally, subjective assessments of housing conditions by the population of provinces: the Kujawsko-pomorskie, the Mazowieckie and the Warmińsko--mazurskie, have been presented. These studies were carried out using the method CAPI. Based on the analyses it was found that housing resources and conditions in Poland are significantly poorer as compared to those in Western Europe and the disproportions can be noticed throughout the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J., Panek T. (Eds), 2011. Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków (Social Diagnosis 2011. Objective and subjective quality of life in Poland). Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 88-94 (in Polish).
 2. Gutkowska K., 2001. Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych (Determinants of consumption in Polish households). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 83 (in Polish).
 3. Kosturbiec S., 2006. Warunki bytu gospodarstw domowych (Living conditions of households). In: Polityka społeczna (Social policy). A. Kurzynowski (Ed.). SHH, IGS, Warszawa, 126 (in Polish).
 4. Murawska A., 2012. Zmiany w poziomie i jakości życia ludności na obszarach wiejskich w Polsce (Changes in the level and quality of life of the rural population in Poland). Journal of Agribusiness and Rural Development 3(25), 169-180 (in Polish).
 5. Obszary wiejskie w Polsce (Rural areas in Poland), 2011. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Studia i Analizy Statystyczne (CSO, Statistical Office in Olsztyn, Statistical Studies and Analyses), Warszawa, Olsztyn.
 6. Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010 (Rural areas. Agricultural census 2010), 2013. Urząd Statystyczny w Olsztynie, Studia i Analizy Statystyczne (CSO, Statistical Office in Olsztyn, Statistical Studies and Analyses), Warszawa, Olsztyn.
 7. Podoski K., Turnowiecki W., 2001. Polityka społeczna (Social policy). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 77-84 (in Polish).
 8. Rada Monitoringu Społecznego, 2011. Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych (Council for Social Monitoring 2011. Social Diagnosis: an integrated database). [electronic resource] www.diagnoza.com [Accessed 27.12.2013].
 9. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (Report of the National Census of Population and Housing 2011). GUS (CSO), Warszawa, 2012. [electronic resource] www.stat.gov.pl [Accessed 17.12.2013].
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011 (Statistical Yearbook of Polish 2011), 2012. GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Województw 2011 (Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2011), 2012. GUS, Warszawa.
 12. Słaby T., 2004. Poziom i jakość życia (The level and quality of life). In Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia (Social statistics. Selected topics). T. Panek, A. Szulc (Eds). Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa, 65 (in Polish).
 13. Sobczyk G., Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia w Polsce (Spatial diversity of life in Poland). In Konsumpcja a rozwój gospodarczy (Consumption and economic growth). A. Kusińska (Red.). IBRKiK, Warszawa, 173 (in Polish).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu