BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Soroka Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mazurek-Kusiak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
The Importance of Corporate Social Responsibility of Enterprisese in Business
Znaczenie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w działalności gospodarczej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 117-125, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka biznesu, Działalność gospodarcza
Corporate Social Responsibility (CSR), Business ethics, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań było określenie działań, jakie powinny podejmować przedsiębiorstwa, by mogły być postrzegane jako odpowiedzialne społecznie oraz jakie czynniki decydują o wyborze pracodawcy przez respondentów. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a w niej autorski kwestionariusz ankiety, którym przebadano 1157 mieszkańców województwa lubelskiego. Zastosowano dobór losowy warstwowy, a przy wyliczeniach statystycznych analizę funkcji dyskryminacyjnej. Według respondentów, przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne to takie, które preferuje działania etyczne, dobrze traktuje pracowników, ma uczciwy stosunek do pracowników i klientów oraz wspiera charytatywne i ekologiczne organizacje. Przy wyborze pracodawcy najważniejsze okazały się zarobki, opinia pracowników na temat atmosfery w firmie i perspektywa rozwoju pracowników. W działaniach CSR należy wykorzystywać doświadczenia innych krajów w celu osiągnięcia najbardziej praktycznych metod zarządzania, uświadamiać przedsiębiorcom znaczenie CRS, dbać o aprobatę społeczną firmy w mediach oraz dążyć do współpracy z władzami i społecznością lokalną. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine actions that should be undertaken by companies to be seen as socially responsible, and what factors influence on the choice of the employer by respondents. A diagnostic survey method was used including the author's questionnaire, which was tested upon 1,157 residents of Lubelskie Province. The stratified random selection was applied, and discriminant function analysis for statistical calculations. According to respondents, a socially responsible company is such that prefers ethical action, well treats the employees, has a honest relationship with employees and customers, as well as supports charity and ecological organizations. When choosing an employer, earnings, opinion of employees about the atmosphere in the company, and the prospect of the employees development proved to be the most important. Experiences of other countries should be used in Corporate Social Responsibility (CSR) in order to achieve the most practical management methods, while entrepreneurs should be familiarized with the importance of CRS, and take care of the social approval of their company in media, as well as seek to cooperate with the authorities and the local community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowen H.R., 1953. Social Responsibilities of the Businessman. Harper and Row, New York.
 2. Carroll A.B., 1979. A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review 4(4), 497-505.
 3. Cowper-Smith A., de Grosbois D., 2011. The adoption of corporate social responsibility practices in the airline industry. Journal of Sustainable Tourism 19(1), 59-77. doi:10.1080/09669582.2010.498918.
 4. Dahlsrud A., 2008. How corporate social responsibility is defined: An analysis of 37 definitions. Corporate Social Responsibility & Environmental Management 15(1), 1-13. doi:10.1002/ csr.132.
 5. Frederick W.C., 2006. Corporation, Be Good: The Story of Corporate Social Responsibility. Dog Ear Publishing, Indianapolis.
 6. Gautam R., Singh A., 2010. Corporate social responsibility practices in India: A study of top 500 companies. Global Business & Management Research 2(1), 41-56.
 7. GUS, 2012. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego (Statistical Yearbook of Lublin Province). (in Polish).
 8. Handelman J.M., Stephen J.A., 1999. The role of marketing actions with a social dimension: Appeals to the Intuitional Environment. Journal of Marketing 63(3), 33-48.
 9. Johnson C.Y., Bowker J.M., Cordell H.K., 2004. Ethnic variation in environmental belief and behaviour: An examination of the new ecological paradigm in a social psychological context. Environment and Behaviour 36(2), 157-186. doi: 10.1177/0013916503251478.
 10. Kiron D., Kruschwitz N., Haanaes K., Von Streng Velken I., 2012. Sustainability nears a tipping point. MIT Sloan, Management Review 53(2), 69-74.
 11. Lee M.D.P., 2008. A review of the theories of corporate social responsibility: its evolutionary path and the road ahead. International Journal of Management Review 10(1), 53-73. doi:10.1111/j.1468-2370.2007.00226.x.
 12. Lindgreen A., Swaen V., Maon F., 2009. Introduction: Corporate social responsibility implementation. Journal of Business Ethics 85, 251-256. doi:10.1007/s10551-008-9732-1.
 13. McWilliams A., Siegel D., 2001. Corporate social responsibility: A theory of the firm perspective. Academy of Management Review 26(1), 117-127. doi: 10.5465/AMR.2001.4011987.
 14. Paliwoda-Matiolańska A., 2009. Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (Social responsibility in the management of the company). C.H. Beck, Warszawa (in Polish).
 15. PARP, 2012. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. (Evaluation of the implementation of the standards of corporate social responsibility, along with developing a set of indicators of social responsibility in the micro, small, medium and large enterprises). Millward Brown SMG/KRC PwC (in Polish).
 16. Pedersen E.R., 2006a. Perceptions of Performance: How European Organisations Experience EMAS Registration. Forthcoming in Corporate Social Responsibility and Environmental Management.
 17. Pedersen E.R., 2006b. Between Hopes and Realities: Reflections on the Promises and Practices of Corporate Social Responsibility (CSR). PhD School of Technologies of Managing, Copenhagen Business School, Copenhagen.
 18. Pedersen E.R., Neergaard P., 2006. The bottom line of CSR: A different view. In: F. Hond, F.G.A. de Bakker, P. Neergaard (Eds). Forthcoming in Managing Corporate Social Responsibility in Action: Talking, Doing and Measuring. Ashgate Publishing, Hampshire.
 19. Poksinska B., Dahlgaard J.J., Eklund J., 2003. Implementing ISO 14000 in Sweden: Motives, benefits and comparisons with ISO 9000. International Journal of Quality and Reliability Management 20(5), 585-606.
 20. Rabiański R., 2011. Biznes odpowiedzialny społecznie (Socially responsible business). Zagadnienia, korzyści, praktyki (Issues, benefits, practice). Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne (East European Democratic Centre). Norweski Mechanizm Finansowy (Norwegian Financial Mechanism). Minister Spraw Zagranicznych RP (Minister of Foreign Affairs RP). (in Polish).
 21. Rybak M., 2004. Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (Ethics Manager- Corporate Social Responsibility). PWN, Warszawa (in Polish).
 22. Sen S., Bhattacharya C.B., 2001. Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. Journal of Marketing Research 38(2), 225-243.
 23. Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny (Statistics course accessible for all with the use of Statistica PL program, illustrated with the examples taken from medicine). Tom 3 (Volume 3). Analizy wielowymiarowe (Multidimensional analysis). StatSoft, Kraków (in Polish).
 24. Tabachnik B.G., Fidell L., 1996. Using Multivariate Statistics. 3rd edn. Harper and Row, New York.
 25. Walsh J.P., Weber K.K., Margolis J.D., 2003. Social issues and management: our lost cause found. Journal of Management 29(6), 860-882. doi:10.1016/S0149-2063(03)00082-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu