BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzębicki Dariusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Diversity of Marketing Activities on the Websites of Polish Dairy Cooperatives
Zróżnicowanie działań marketingowych na stronach internetowych polskich spółdzielni mleczarskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 127-136, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Spółdzielczość mleczarska, Promocja
e-marketing, Cooperative creameries, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano ocenę działań marketingowych, które polskie spółdzielnie mleczarskie prowadzą na swoich stronach internetowych. Głównym celem badania było określenie, czy działania są zróżnicowana, czy jednolite oraz na czym polegają różnice. W badaniu użyto techniki badawczej zwanej analizą treści. Elementy stron internetowych sklasyfikowano do trzech kategorii reprezentujących funkcje marketingowe. Wykorzystując metodę analizy treści, przeprowadzono analizę 20 stron internetowych pod względem elementów stron pełniących marketingowe funkcje reklamy, public relations oraz sprzedaży. Badanie pokazuje, że polskie spółdzielnie mleczarskie stosują na swych stronach internetowych zróżnicowane działania marketingowe pod względem liczby oraz funkcji poszczególnych elementów stron. Niektóre z badanych spółdzielni przywiązują większą wagę od innych do wykorzystywania strony internetowej jako narzędzia marketingu. (abstrakt oryginalny)

The article presents evaluation of marketing activities of Polish dairy cooperatives on their websites. The objective of the research was to determine whether the marketing activities are uniform or differentiated, and what were the differences between the researched websites. In the research the content analysis method was used. In the course of the research the elements of a website were classified into three categories representing marketing functions. Using content analysis, 20 of websites were analysed in terms of websites' elements performing marketing functions of advertising, public relations and sale. The research proves that the Polish dairy cooperatives implement on their websites differentiated marketing activities in terms of the number of the elements and their marketing functions. Some of the researched cooperatives attach greater importance than others to using their website as a marketing tool. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., 2013. Efficiency of the Production Scale of Polish Dairy Companies Based on Data Envelopment Analysis. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 12(2), 5-13.
 2. Bockstedt J.C., Kauffman R.J., Riggins F.J., 2006. The Move to Artist-Led On-Line Music Distribution: A Theory-Based Assessment and Prospects for Structural Changes in the Digital Music Market. International Journal of Electronic Commerce 10(3), 7-38.
 3. Bonek T., Smaga M., 2012. Biznes w Internecie [Business on the Internet]. Oficyna, Warszawa.
 4. Chaffey D., Mayer R., Johnston K., Ellis-Chadwick F., 2009. Internet Marketing. Pearson Education Limited, Essex.
 5. Christ P., 2007. Internet Technologies and Trends Transforming Public Relations. Journal of Website Promotion 1(4), 3-14.
 6. Deighton J., Kornfeld L., 2009. Interactivity's Unanticipated Consequences for Marketers and Marketing. Journal of Interactive Marketing 23(1), 4-10.
 7. Frischmann T., Hinz O., Skiera B., 2012. Retailers' Use of Shipping Cost Strategies: Free Shipping or Partitioned Prices? International Journal of Electronic Commerce 16(3), 65-87.
 8. GUS - Główny Urząd Statystyczny, 2013. Wykorzystanie technologii informacyjno-(tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2012 r. [The Usage of Information Technologies in the Enterprises and Households], Warszawa.
 9. Hoffman D.L., Novak T.P., 2011. Marketing Communication in a Digital Era. Marketing Management 20(3), 37-42.
 10. Jiang Z., Chan J., Chua W., 2010. Effects of Interactivity on Website Involvement and Purchase Intention. Journal of the Association for Information Systems 11(1), 34-59.
 11. Kim I., Kulijs J., 2010. Applying Content Analysis to Web-based Content. Journal of Computing and Information Technology 18(4), 369-375.
 12. Kripendorff K., 2012. Content Analysis. An Introduction for its Methodology. Sage Publications, London.
 13. Neudorf K.A., 2012. The Content Analysis Guidebook. Sage Publications, Thousand Oaks.
 14. Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2004. Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of Interactive Marketing 18(3), 5-14.
 15. Winer R., 2009. New Communications Approaches in Marketing: Issues and Research Directions. Journal of Interactive Marketing 23(2), 108-117.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu