BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuboń Maciej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kurzawski Dawid (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Kierunek produkcji a wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w wybranych gospodarstwach rolnych
Production Trend and Equipment and the Use of Transport Means in the Selected Farms
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 191-200, tab., bibliogr. 22 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Transport, Środki transportu, Produkcja
Arable farm, Transport, Means of transport, Production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było określenie aktualnego stanu wyposażenia i wykorzystania środków transportowych w zależności od kierunku prowadzonej produkcji. Badania wykazały, iż w gospodarstwach wyodrębnionych pod kątem kierunku produkcji wyposażenie w środki transportowe było różne. Najlepiej pod względem ilościowym wyposażone były obiekty dwukierunkowe, natomiast najgorzej gospodarstwa mieszane. Roczne wykorzystanie ciągników mieściło się w granicach od 432 do 993 godzin, samochodów osobowych od 43 do 222 godzin. Samochody dostawcze i ciężarowe posiadały tylko gospodarstwa jednokierunkowe - produkcja roślinna. Urządzenia i środki ładunkowe występowały w każdej z badanych grup, natomiast wózki spalinowe jedynie w gospodarstw jednokierunkowych, ukierunkowanych na produkcję roślinną. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to determine the present state of equipment and the use of transport means depending on the production trend. The research proved that the transport means equipment was very diverse in relation to the trend. Two-trend objects had the best equipment on account of quantity while mixed farms were the worst. Annual use of farms was within 619.9 to 1252.5 hours, passenger cars from 41.3 to 207.0 hours. Only one-trend animal farms had delivery trucks and trucks. Each investigated group possessed loading devices and means, while engine power fork trucks occurred only in one-trend plant farms. However, their use was very low. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grontkowska A. (1997). Organizacja gospodarstw rolniczych 1. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa.
 2. Kokoszka, S.; Kuboń, M.; Sęk, St. (2003). Towarowość produkcji a wielkość przewozów i wyposażenie w środki transportowe. Inżynieria Rolnicza, 10(52), 121-129.
 3. Kokoszka S. (2011a). Wpływ organizacji pracy środków transportowych na koszty przewozu w gospodarstwach rolniczych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. Polska Akademia Nauk. Kraków, 55-62.
 4. Kokoszka S. (2011b). Analiza wyposażenia w środki transportowe w kontekście wielkości gospodarstwa rolniczego. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 127-133.
 5. Kokoszka S., Roczkowska-Chmaj S. (2007). Ocena doboru środków transportowych w gospodarstwach rolniczych w aspekcie wykorzystania ładowności. Technica Agraria 6(2), 15-21.
 6. Kokoszka S., Sęk S., Tabor S. (2006). Warunki gospodarowania i udział różnego rodzaju środków transportowych w przewozach a roczne koszty transportu w gospodarstwach rolniczych. Technica Agraria 5(2), 23-30.
 7. Kowalik I., Grześ Z. (2006). Wpływ wykorzystania maszyn rolniczych na koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych o różnej powierzchni. Inżynieria Rolnicza nr 13.
 8. Kruczkowski M. (2005). Analiza rynku i parku ciągnikowego krajowego rolnictwa - 2004. IBMER, Warszawa (s.dok. I/787).
 9. Kuboń M. (2005). Ocena technologii przewozu w transporcie rolniczym. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 271-278.
 10. Kuboń M. (2007). Wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej. Inżynieria Rolnicza, 8(96). 141-148.
 11. Marczuk A. (2009). A computer system for optimization of soft fruit transportation in diffused purchasing networks. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability. No. 4 (44), 82 - 90.
 12. Marczuk A. (2009a). Computer system for managing the sugar beet transport to sugar factory. Journal of Kones. Powertrain and Transport. Vol.15. No. 2, 301 - 310.
 13. Marczuk A., Misztal W. (2011). Optymalizacja transport produktów rolniczych w warunkach nierównowagi rynkowej. Inżynieria Rolnicza 4(129). 221-227.
 14. Mikucki K. (1986). Zasady racjonalnego wykorzystania transportu rolniczego. Mechanizacja Rol. 1, 6-7.
 15. Muzalewski A. (2003). Wyposażenie w ciągniki według PSR 2002. Technika Rolnicza, 6, 11.
 16. Muzalewski A. (2004). Analiza i ocena wyposażenia gospodarstw w ciągniki oraz ich użytkowania, Inżynieria Rolnicza, 4(59).
 17. Parafiniuk, S. (2006). Nakłady transportowe w badanych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 13(88), 377-383.
 18. Parafiniuk S., Kocira S., Sawa J. (2012). Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chód zwierząt. Logistyka, 4. Poznań.
 19. Parafiniuk S., Kocira S., Sawa J. (2012). Teoretyczne i praktyczne wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach rodzinnych. Logistyka, 4. Poznań.
 20. Pawlak J. (2005). Wykorzystanie ciągników i maszyn samojezdnych w rolnictwie polskim. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(50).
 21. Pawlak J. (2012). Wyposażenie rolnictwa polskiego w środki transportu. Problemy Inżynierii Rolniczej. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach.
 22. Rokicki T., Wicki L. (2010). Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki. Wieś Jutra, 1(138), 41-42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu