BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Mateusz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Relacje organizacji pozarządowych z administracją publiczną i firmami biznesu
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 22, s. 67-85, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Organizacje pozarządowe, Administracja publiczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Non-governmental organisation, Public administration
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Na początku artykułu zamieszczono krótką charakterystykę organizacji pozarządowych. Następnie zaprezentowano organizacje społeczne jako partnera organizacji publicznych oraz organizacji biznesowych, podkreślając korzyści wynikające z tego rodzaju współpracy. Później przedstawiono różne modele i formy partnerstwa z organizacjami biznesowymi oraz przytoczono wyniki badań, diagnozujące stan obecny współpracy między sektorami biznesu i NGO w Polsce. Kolejna część artykułu traktuje o współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną: zasady, czynniki sprzyjające oraz ograniczające współpracę, formy współpracy, a także jej skutki.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andresen K., Marketing Robin Hooda. Wykorzystywanie metod marketingowych sektora komercyjnego przez organizacje non-profit, MT Biznes, Warszawa 2007.
 2. Baron M., Modelowe współpartnerstwo wielosektorowe, w: Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, red. B. Plawgo, W. Zaremba, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 3. Borzaga C., Santuari A., New Trends in Non-Profit Sector in Europe: The Emergence of Social Entrepreneurship, w: The Non-Pro fit Sector in a Changing Economy, red. A. Noya, C. Nativel, OECD, Paryż 2003.
 4. Doyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 5. Glanville W., Partnering for Sustainability: the Collaboration Imperative, Hyogo 2002, www.iges.or.jp/en/phase2/be/pdf/activity5/kicho_e.pdf.
 6. Gumkowska M., Herbst J., Radecki P., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania 2008 3w* 001, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 7. Gumkowska M., Herbst J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Raport z badania 2006 3w* 001, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 8. Herbst J., Sektor "in statu descendi"? O relacjach między sektorem pozarządowym i administracją publiczną w Polsce, "Trzeci Sektor" nr 20, wiosna 2010.
 9. Herbst J., Stare problemy wedle nowych reguł. Współpraca między organizacjami pozarządowymi o administracją w świetle badań ilościowych, "Trzeci Sektor" nr 3, lato 2005.
 10. Hryniewiecka A., Formalizacja działań organizacji społecznych, "Polityka Społeczna" 2004, nr 2.
 11. Hryniewiecka A., Zlecanie zadań pomocy społecznej organizacjom pozarządowym: przykład Gminy Warszawa Centrum, w: Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 12. Iwankiewicz-Rak B., Partnerstwo organizacji pozarządowych i administracji terenowej - cechy i znaczenie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 596.
 13. Izdebski H., Fundacje i Stowarzyszenia, Transit, Warszawa 1999.
 14. Kotier P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. Kozakiewicz M., Gresza M., Komunikacja społecznego zaangażowania firm na stronach internetowych, w: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 16. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 17. Kurleto M.H., Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, LexisNexis, Warszawa 2008.
 18. Reichel J., Rudnicka A., Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Raport z badań, w: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
 19. Sargeant A., Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 20. Schiller B., Ethical Corporation Report Business-NGO Partnerships 2005, s. 10 i n., www. ethicalcorp.com/londonpartnership/FINAL_REPORT_Jan_10.pdf, dostęp: 10.05.2010 r.
 21. Shore B., Biznes w służbie społeczeństwa - przedsiębiorstwa społeczne, "Trzeci Sektor" nr 10, lato 2007.
 22. Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich, red. G. Światowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873.
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 25. Woźniak Z., Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy doświadczeń krajów Europy Środkowej, "Trzeci Sektor" nr 1, jesień/zima 2004.
 26. Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 27. Wygnański J., Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność?, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 28. Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, red. G. Makowski, M. Koziarek, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu