BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majkut Robert (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Przedsiębiorczość jako determinanta jakości życia mieszkańców wielkiego miasta (na przykładzie zbiorowości wrocławian)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 22, s. 149-165, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Przedsiębiorczość, Rozwój zrównoważony
Quality of life, Entrepreneurship, Sustainable development
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie wpływu przedsiębiorczości na jakość życia mieszkańców miasta. Podstawą teoretyczną jest koncepcja systemowa miasta, zwracająca uwagę na wzajemne relacje między sferą gospodarczą a sferą kulturową i socjopsychologiczną uczestników systemu, jakim jest miasto. Z kolei aspekt empiryczny zamieszczony w artykule oparty jest na wtórnej analizie danych statystycznych i wyników badań sondażowych realizowanych na zbiorowości wrocławian. Przedsiębiorczość oddziałuje na istotne obszary egzystencji mieszkańców, a w konsekwencji determinuje jakość życia. Powołując się na badania realizowane na wrocławianach, można dostrzec związki między przedsiębiorczością i kondycją gospodarczą miasta a zadowoleniem mieszkańców z jakości życia w mieście. Świadczą o tym między innymi pozytywne opinie dotyczące lokalnych przedsiębiorców, rozwój ilościowy przedsiębiorczości w mieście oraz oceny wrocławian dotyczące różnych aspektów gospodarczych Wrocławia. Aspekty te dotyczą w dużej mierze warunków, w jakich zaspokajają swe potrzeby mieszkańcy. Zaprezentowana w tekście ogólna analiza stanowić powinna wprowadzenie do dalszych badań nad problemem wpływu przedsiębiorczości na jakość życia danej zbiorowości terytorialnej, jednak pozwala także na postawienie tezy, że mieszkańcom żyje się dość dobrze, ponieważ we Wrocławiu rozwija się przedsiębiorczość.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Castells M., Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982.
  2. Golik D., Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce regionalnej, w: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, red. J. Targalski, Kraków 1999.
  3. Granovetter M., Economic Instytutions as social Cosnstructions. A Framework for Analysis, "Acta Sociologica" 1992.
  4. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, [Warszawa] 1994.
  5. Misiak W., Jakość życia w osiedlach miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993.
  6. Partycki S., Zarys teorii socjologii gospodarki, TNKUL, Lublin 2003.
  7. Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, red. S.W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta, WN Scholar, Warszawa 2010.
  8. Roczniki Statystyczne GUS 2008, 2009.
  9. www.wynagrodzenia.pl.
  10. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu