BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olkowski Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Koniecko Andrzej (Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie), Przybylski Łukasz (Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie)
Tytuł
Wykorzystanie ciepła odpadowego ze schładzania mleka do ogrzewania wiejskiego budynku mieszkalnego
The Use of Waste Heat from Cooling Milk for Heating a Rural Residential Building
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 245-252, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Budownictwo, Ciepłownictwo, Mleko, Budownictwo mieszkaniowe, Koszty eksploatacji mieszkań, Koszty inwestycyjne
Construction, Heating, Milk, Housing construction, Operating costs of housing, Investment costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne nad wykorzystaniem ciepła odpadowego ze schładzania mleka do celów grzewczych, na tle wybranych konwencjonalnych technologii produkcji ciepła w wiejskim budynku mieszkalnym. W artykule przedstawiono także przybliżone wyniki rachunku kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych jest jednym z elementów ograniczania zużycia paliw, które z roku na rok stają się coraz droższe, a w szerszej perspektywie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego przez zmniejszanie emisji CO2 do atmosfery. Ciepło odpadowe z procesu schładzania mleka stanowi istotne źródło energii cieplnej w bilansie energetycznym gospodarstw rolnych, w których prowadzi się chów bydła mlecznego. Na rynku krajowym od wielu lat są dostępne systemy umożliwiające odzysk energii cieplnej odbieranej od chłodzonego mleka i wykorzystywanej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, którą - w zależności od jej ilości i potrzeb - można wykorzystać do celów produkcyjnych w oborze lub w gospodarstwie domowym. Z przeglądu literatury wynika natomiast, że brakuje szerszych informacji na temat wykorzystania ciepła odpadowego ze schładzania mleka w instalacjach centralnego ogrzewania. Dlatego celem artykułu jest uzupełnienie wiedzy w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a theoretical discussion on the use of waste heat from cooling milk for heating purposes compared to the selected conventional technologies of producing heat in a rural residential building. Moreover, the article presents approximate results of the investment and exploitation costs account. The use of waste heat from technological processes is one of the elements of limiting the fuel consumption, which becomes more and more expensive with every year and in a wider perspective it influences the improvement of the natural environment condition through decrease of CO2 emission to atmosphere. Waste heat from the process of cooling milk constitutes a significant source of thermal energy in the energy balance of farms, where diary cattle is bred. For many years on the national market there have been systems enabling recovery of thermal energy collected from the cooled milk and used for preparation of warm utility water, which may be used for production purposes in a cowshed or in a farm, depending on its amount and demand. Whereas, as it results from the literature review, there are no further information on the use of waste heat from cooling milk in installations of the central heating. Therefore, the purpose of the article is to complement knowledge in this scope. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daniel, Z. (2009). Ocena wyposażenia gospodarstw w systemy schładzania mleka. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 55-60.
 2. Domański, R.; Moszyński, J.R. (1983). Możliwości i problemy magazynowania energii cieplnej. Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, 62, 29-58.
 3. Hołownicki, R.; Konopacki, P.; Kurpaska, S.; Latała, H.; Treder, W.; Nowak, J. (2012). Magazynowanie nadwyżek ciepła w tunelach foliowych - koncepcja kamiennego akumulatora ciepła. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 79-87.
 4. Igras, S. (2012). Charakterystyka mleka różnych gatunków zwierząt i człowieka. Pozyskano z: http://www.nutrilife.pl/index.php?art=25
 5. Kupczyk, A.; Osiak, J.; Wojciechowski, S. (2001). Pompy ciepła - odzysk ciepła odpadowego w technologii produkcji surowego mleka. Technika Rolnicza, 1, 14-16.
 6. Kurpaska, S.; Latała, H.; Rutkowski, K.; Hołownicki, R.; Konopacki, P.; Nowak, J.; Treder, W. (2012). Magazynowanie nadwyżki ciepła z tunelu foliowego w akumulatorze ze złożem kamiennym. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 157-167.
 7. Lewandowski, W.M.; Meler, P. (2010a). Magazynowanie energii cieplnej w gaczu parafinowym (cz. 1). Rynek Instalacyjny, 4, 45-51.
 8. Lewandowski, W.M.; Meler, P. (2010b). Magazynowanie energii cieplnej w gaczu parafinowym (cz. 2). Rynek Instalacyjny, 5, 77-88.
 9. Luberański, A.; Pawlak, T.; Szlachta, J. (2006). Zdolność wydojowa krów wysokomlecznych podczas mechanicznego doju aparatami z pulsacją jednoczesną i przemienną. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 255-262.
 10. Niesteruk, R. (1996). Właściwości termofizyczne żywności - cz.1. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, ISSN 0867-096 X.
 11. Piechowska, S. (2009). Tu się rodzi mania Danii. Przekrój, 10 listopada 2009.
 12. Przybylski, Ł.; Olkowski, T.; Koniecko, A. (2010). Ciepło odpadowe ze schładzania mleka - koncepcja wykorzystania. Czysta Energia, 5(105), 34-36.
 13. Romaniuk, W.; Overby, T. (2004). Systemy utrzymania bydła - Poradnik. IBMER. Warszawa, ISBN 83-89806-00-2.
 14. Rubik, M. (2011). Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej. Warszawa, Wydawnictwo MULTICO, ISBN 978-83-7763-052-5.
 15. Rzeźnik, W.; Golimowski, W.; Szulc, R. (2007). Odzysk ciepła z udojonego mleka. Hodowca Bydła, 3, 36-40.
 16. Szulc, R.; Myczko, A. (2010). Wstępne schładzanie udojonego mleka a redukcja emisji dwutlenku węgla. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 55(2), 94-96.
 17. Żurawski, J. (2008). Energooszczędność w budownictwie - cz.2. Energochłonność budynków mieszkalnych. Izolacje, 2, 26-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu