BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Caperna Chantal (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Działania konsolidacyjne w sektorze spożywczym - studium przypadku
Consolidation Measures in the Food Sector - a Case Study
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 2, s. 3-14, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Fuzje i przejęcia, Przemysł spożywczy, Studium przypadku, Wrogie przejęcie
Strategic alliances, Mergers and acquisitions, Food industry, Case study, Hostile takeover
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena wybranych działań konsolidacyjnych w sektorze spożywczym, z uwzględnieniem głównych czynników mających wpływ na ich powodzenie lub porażkę. Jako studium przypadku analizie poddano: fuzję Atlanty Poland S.A. i Bakalland S.A., wrogie przejęcie Cadbury Plc. przez Kraft Foods Group Inc. oraz alians strategiczny Tesco Polska Sp. z o.o. i Meritum Banku ICB S.A. Głównym czynnikiem wpływającym na nieudaną fuzję Atlanty Poland S.A. i Bakalland S.A było znalezienie odpowiedniego kandydata i jego wnikliwa ocena. W przypadku wrogiego przejęcia Cadbury Plc. przez Kraft Foods Group Inc. czynnikiem, który doprowadził do zrealizowania transakcji, była efektywność kierownictwa i jego nieustanne motywowanie. Natomiast alians strategiczny Tesco Polska Sp. z o.o. i Meritum Bank ICB S.A. pokazał z kolei, że czynnikiem, który determinował w dużej mierze powodzenie działania, była komplementarność wiedzy i umiejętności partnerów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this work is to evaluate efficiency of the selected merger, hostile takeover and strategic alliance measures, which were realised in food sector, including determinants, which had an influence on their result. As case studies were used: Atlanta Poland S.A. and Bakalland S.A. merger, Cadbury Plc. hostile takeover by Kraft Foods Group Inc. and strategic alliance of Tesco Polska Sp. z o. o. and Meritum Bank ICB S.A. The factor, which mostly determined failure of the first transaction, was finding an appropriate candidate to this operation and its careful estimation. In case of the second transaction, the main factor, which led to realise this operation, was management efficiency and its constant motivating. The third transaction showed that the most important factor, which determined success of this operation, was complementarity of partners' knowledge and skills. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atlanta i Bakalland: jakie warunki fuzji? (2008), "Gazeta Giełdy Parkiet", http://www.parkiet.com/artykul/639744.html [dostęp: 23.05.2013].
 2. Atlanta Poland i Bakalland nie połączą się (2009), http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/atlanta;poland;i;bakalland;nie;polacza;sie,253,0,418813.html [dostęp: 23.05.2013].
 3. Bakalland i Atlanta poczekają z negocjacjami o warunkach fuzji na wyniki roczne (2008),http://gielda.wp.pl/kat,7069,title,Bakalland-i-Atlanta-poczekaja-z-negocjacjami-o-warunkach-fuzji-na-wyniki-roczne,wid,10357210,wiadomość.html [dostęp: 23.05.2013].
 4. Bielawska A. (2009), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Cadbury rozmawia z z Hershey o przyjaznym przejęciu (2010), http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7427880,Cadbury_rozmawia_z_Hershey_o_przyjaznym_ przejeciu.html [dostęp: 23.05.2013].
 6. Chwałek J. (2012), Alians strategiczny - dylematy wyboru, "Handel Wewnętrzny", nr 5 (340).
 7. Cygler J. (2002), Alianse strategiczne, Centrum Doradztwa i Informacji Diffin, Warszawa.
 8. Dealogic (2013), Global M&A Review.
 9. Frąckowiak W. (2009), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa.
 10. Kraciuk J. (2007), Procesy koncentracji w polskim przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 63.
 11. Kraft przejmuje Cadbury za 19,6 miliarda dolarów (2010), http://biznes.pl/magazyny/zywnosc/kraft-przejmuje-cadbury-za-196-miliarda-dolarow,3117796,magazyn-detal.html [dostęp: 23.05.2013].
 12. Lewandowski M. (2001), Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa.
 13. Machała R. (2007), Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław.
 14. Mergermarket (2013), M&A Round-up For 2012.
 15. Prezes Cadbury: przejęcie przez Krafta to mało atrakcyjna perspektywa (2009), http://wyborcza.p1/l,75248,7032625,Prezes_Cadbury_przejecie_przez Krafta_to_malo_atrakcyjna.html [dostęp: 23.05.2013].
 16. Prusek T. (2008), Bakalland łączy się z Atlantą Poland, http://wiadomosci.gazeta.p1/wiadomosci/l, 114873,5275540.html [dostęp: 23.05.2013].
 17. Raporty bieżące Atlanty Poland S.A. 2008-2009, http://www.atlantapoland.com.pl/2008,325,ll.html [dostęp: 23.05.2013].
 18. Strategiczny alians sieci Tesco i Meritum Banku w Polsce (2011), http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/strategiczny-alians-sieci-tesco-i-meritum-banku-w-polsce,57176.html [dostęp: 23.05.2013].
 19. Strategie koncernów spożywczych w dobie kryzysu (2011), "Przemysł Spożywczy", tom 65.
 20. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG - Press, Warszawa.
 21. Szczepański J., Szyszko L. (2007), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 22. http://www.bakalland.com/historia_firmy.php [dostęp: 23.05.2013].
 23. http://www.gpw.pl [dostęp: 05.07.2013].
 24. http://www.kraftfoodsgroup.com/About/history/history.aspx [dostęp: 23.05.2013].
 25. http://www.meritumbank.pl/o_banku/o-meritum-banku.html [dostęp: 23.05.2013].
 26. http://www.mondelezinternational.com/About/history/index.aspx [dostęp: 23.05.2013].
 27. http://www.tesco.pl/o-nas/historia-tesco-w-polsce.php [dostęp: 23.05.2013].
 28. http://www.atlantapoland.com.pl/o-firmie, 1,11.html [dostęp: 23.05.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu