BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudzewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zaufanie w sprzedaży
Trust in Sales
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 2, s. 54-64, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Ocena sprzedaży, Klient, Decyzje konsumenckie
Trust, Sales assessment, Customer, Consumer decision
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem rozważań jest zbadanie wpływu zaufania na wyniki sprzedażowe firmy. W tym celu przeprowadzono pomiar zaufania klientów do sprzedawców przedsiębiorstwa handlowego, które zestawiono z raportem sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Pomiar zaufania przeprowadzony został za pomocą pocztowego wywiadu kwestionariuszowego. Ankiety były wysyłane do klientów (podmiotów gospodarczych) wraz z fakturami zakupu. Najwyższą sprzedaż odnotowano w grupie klientów o najwyższym poziomie zaufania. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku powtarzalności zakupów klientów. Klienci z grupy o najwyższym poziomie zaufania kupowali najczęściej i najwięcej. Najrzadziej zakupów dokonywali klienci charakteryzujący się najniższym poziomem zaufania. Zaufanie to jeden z ważniejszych czynników kształtujących decyzje konsumentów. Przedsiębiorstwa winny budować swoje relacje z klientami opierając je na zaufaniu. Badania potwierdzają, że jest to działanie niezwykle zasadne. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to examine the impact of trust on company's performance, particularly the increase of sales and customer's loyalty. For this purpose, there was carried out measurement of customer confidence with sellers, what was compared with the sales report of the company. The measurement of trust was realised by a postal questionnaire interview. Survey questionnaires were sent to customers (traders) together with the purchase invoices. The highest sale was recorded in the group of customers with the highest level of confidence. A similar situation occurred in the case of customer loyalty. Clients with the highest level of confidence were the most loyal and bought the most. The smallest purchases do customers from the group with the lowest level of confidence. Trust is one of the most important factors shaping consumers' decisions. Enterprises should build their relationships with the customer based on trust. Research confirms that this action is extremely effective. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lewicka-Strzałecka A. (2003), Zaufanie w relacji konsument-biznes, "Prakseologia", nr 12.
  2. Limerick D., Cunnington B. (1993), Managing the New Organization, San Francisco.
  3. Rokicki M. (2013), Zaufanie jako czynnik zwiększający sprzedaż, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn.
  4. Rudzewicz A. (2012), Trust as a social and economic value, Вюник сощально-економiчних дослцгжень, випуск 4 (47).
  5. Seligman А.В. (1997), The Problem of Trust, Princeton University Press, Princeton.
  6. Sztompka P. (2007), Zaufanie: fundament społeczeństwa, Znak, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu