BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milerski Osvald (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)
Tytuł
Kreatywna Aglomeracja Ostrawska - ocena zdolności i perspektyw
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, 2008, s. 393-401
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Kreatywność, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój lokalny
Urban agglomerations, Creativity, Knowledge-based economy, Local development
Kraj/Region
Region Transgraniczny Śląsk-Morawy
Abstrakt
Ostrawa i cała aglomeracja miały w ostatnich kilkunastu latach duże trudności w tworzeniu warunków do rozwoju gospodarki wiedzy dlatego, że obszar ten na przełomie XX i XXI wieku musiał przezwyciężać monostrukturę przemysłu ciężkiego. Ostrawa miała także (i jeszcze ma) niedogodność w porównaniu z Pragą, Brnem i Pilznem, gdyż opóźnia się jej przyłączenie i całej aglomeracji do sieci autostrad. Pomimo to Ostrawa i Aglomeracja Ostrawska są obecnie, obok Pragi, najszybciej rozwijającym się regionem. Z przeprowadzonego studium przypadku wynika przypuszczenie szybszej dynamiki rozwoju Aglomeracji Ostrawskiej oparte także na tradycyjnych kierunkach, które respektują współczesne procesy globalizacyjne. Świadczy o tym np. fakt, że prawie we wszystkich bardziej znaczących sprywatyzowanych zakładach w Aglomeracji Ostrawskiej ma udział zagraniczny kapitał. Utrzymaniu konkurencyjności przez te firmy pomaga aktualnie koniunkturalny wzrost cen głównych produktów wytwarzanych w Aglomeracji Ostrawskiej, niemniej jednak trzeba stwierdzić, że nastąpił także wzrost produktywności pracy. Szybsze przejście aglomeracji od przemysłu do gospodarki wiedzy może się odbywać poprzez inicjatywy klastrowe w tradycyjnych dziedzinach, które mają do dyspozycji miejscową bazę surowcową i materiałową, a także odpowiednio przygotowane profesjonalne zasoby ludzkie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu