BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadybski Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Elektroniczna administracja w Polsce - ograniczenia i bariery
E-Government in Poland - Limitations and Barriers
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2013, nr 9, s. 31-40, bibliogr. 12 poz.
Scientific Papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
e-administracja, Usługi publiczne, Rozwój, Systemy informatyczne, Internet
e-government, Public services, Development, Computer system, Internet
Uwagi
summ.
Abstrakt
i bariery Pomimo znacznych nakładów finansowych na cele związane z E-Administracją w Polsce jej rozwój jest wciąż daleki od oczekiwań obywateli. Jedną z przyczyn takiego stanu jest znaczna fragmentacja systemów informatycznych. W dniu dzisiejszym praktycznie każda instytucja posiada własną bazę danych. To wszystko powoduje, że planowanie scentralizowanych systemów przetwarzania danych jest mocno skomplikowanemu i kosztowne. Innym problemem jest wciąż niedostatecznie rozwinięta infrastruktura internetowa w Polsce. Obserwator pobieżnie analizujący to zagadnienie może dojść do wniosku, że sytuacja w tej chwili wygląda nie najgorzej. I rzeczywiście, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat w dniu dzisiejszym większość obywateli może sobie pozwolić na opłacenie abonamentu za Internet. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej istnieje w Polsce bardzo wiele obszarów (głównie wiejskich i mniej zaludnionych), których mieszkańcy pozbawieni są taniego, szerokopasmowego dostępu do globalnej sieci. Kolejne poruszane w artykule zagadnienia to niska świadomość społeczna dotycząca elektronicznych usług administracji publicznej oraz niski poziom kompetencji kadry administracji publicznej oraz skomplikowane, niezrozumiałe i czasem niespójne procedury prawne. (abstrakt oryginalny)

Despite the huge financial outlay for this purpose e-Government in Poland is still far from expectation of citizens. There is more than single reason of such situation. One of them is a fragmentation of IT systems that are currently in use. Almost any of public institutions has own database. It makes planning and implementing of central solutions much more complicated and expensive. Another reason is Internet access infrastructure in Poland. Comparing the current situation with even that few years a go, observer can draw a conclusion that at the moment it doesn't look bad. And it really doesn't. Most citizens of Poland can now afford to buy and pay monthly charge for Internet. But on the other hand, there are still many areas of country (mostly rural areas), where people living there cannot gain broadband Internet access. Low public awareness can be pointed as another barrier to full implementation of e-Governemt. To achieve success at this field there is a need to conduct informational campaign as well as appropriate trainings for employees of public offices. Another factor pointed in the article are complicated and unclear law procedures related to document workflow and electronic signature. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Galbraith J. K., Hale T., Income Distribution and the Information Technology Bubble, University of Texas Inequality Project, "Working Paper" 2004.
 2. Netb@nk raport bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kwartał 2011 r., Związek Banków Polskich, http://www.zbp.pl/photo/!Struktura/Archiwum/Konferencje_Prasowe/2011.20.20/ Raport_NetBank_2011.12.20.pdf [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
 3. E-administracja w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe Biura Analiz Sejmowych, "Infos" 5 lipca 2007 r., http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5B3DCD2263623C69C125730E003F93CA/$file/infos_018.pdf [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
 4. Słony rachunek za 12 informatycznych prac rządu, "Dziennik Gazeta Prawna" 13 grudnia 2011 r.
 5. http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OePUAP [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
 6. Bogucki D., eGovernment w Polsce nie istnieje, "Computerworld" 31 stycznia 2011 r., http:// www.computerworld.pl/news/366786/eGovernment.w.Polsce.nie.istnieje.html [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
 7. Obszary wiejskie w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn 2011.
 8. Internet w polskich gminach nadal wolny, "Komputer Świat" 30 września 2010 r., http://www. komputerswiat.pl/nowosci/internet/2010/39/internet-w-polskich-gminach-nadal-wolny.aspx [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
 9. Perspektywy rozwoju elektronicznej administracji w Polsce, http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option= com_k2&view=item&task=download&id=357&Itemid=3 [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
 10. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. nr 130, poz. 1450).
 11. http://www.nccert.pl/podmioty.htm [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
 12. Informacja prasowa o profilu zaufanym, http://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/7fc3740049a- 85d7a81b0c17a09ed4025/Materia%C5%82+informacyjny+o+profilu+zaufanym+2012+10+23.pdf?M OD=AJPERES&CACHEID=7fc3740049a85d7a81b0c17a09ed4025&CACHEID=7fc3740049a85d7a81b0c17a09ed4025 [dostęp: 16 lutego 2012 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu