BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Marta Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market
Franczyzowy model prowadzenia działalności na rynku farmaceutycznym
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2014, nr 2, s. 77-86, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Sieci franczyzowe, Rynek farmaceutyczny, Apteki, Współpraca przedsiębiorstw
Franchising networks, Pharmaceutical market, Pharmacy, Enterprises cooperation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą określenia możliwości i szans realizacji strategii rozwoju z wykorzystaniem modelu współpracy franczyzowej na rynku farmaceutycznym. Celem artykułu jest analiza i ocena rozwoju powiązań franczyzowych oraz określenie uwarunkowań i perspektyw rozwoju franczyzy na rynku farmaceutycznym. W badaniu wykorzystano metodę desk research, a w szczególności analizę danych branżowych. Przedstawiono stopień rozwoju powiązań franczyzowych na rynku aptecznym w Polsce. Wskazano także uwarunkowania wykorzystania franczyzy na rynku aptecznym w Polsce. Następnie przeprowadzono wnioskowanie odnoszące się do perspektyw rozwoju opisywanego rynku w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem powiazań franczyzowych na nim funkcjonujących. Artykuł charakteryzuje się implikacjami praktycznymi i społecznymi w zakresie zwiększania wiedzy o możliwościach wykorzystania franczyzy w the pharmaceutical business. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to determine the possibilities and opportunities for implementation of the developmental strategy with the use of the model of franchise cooperation in the pharmaceutical market. In her research, the author used the desk research method and, in particular, the analysis of industry's data. She presented the degree of development of franchise ties in the pharmacy market in Poland. There are also indicated the determinants of the use of franchise in the pharmacy market in Poland. Next, the author carried out conclusion-drawing relating to the perspectives of development of the market in question in Poland with a particular consideration of franchise ties taking place in it. The article is characterised with practical and social implications as regards extending the knowledge of the possibilities to use franchise in the pharmaceutical industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Data of the European Franchise Federation, http://www.eff-franchise.com [access: 16.12.2013].
  2. Data of the firm Profit System Sp. z o.o. [access: 10.02.2014].
  3. Data of the firm IMS Polska Sp. z o.o. [access: 15.08.2013].
  4. Liczba aptek prawie bez zmian, http://www.rynekaptek.pl [access: 11.02.2014].
  5. Raport o franczyzie w Polsce 2013, Profit System Sp. z o.o., Warsaw 2013.
  6. Ziółkowska M. (2010), Franczyza. Nowoczesny model rozwoju biznesu, CeDeWu, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu