BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocoń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Narzędzia komunikowania się jednostek samorządu terytorialnego z otoczeniem wewnętrznym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, 2010, s. 121 - 128, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Komunikowanie wewnętrzne, Metody komunikowania się w organizacji, Relacje organizacja-otoczenie, Public relations
Local government, Internal communication, Communication methods, Organization-environment relations, Public relations
Abstrakt
Jak pisze Krystyna Wojcik, "w Polsce zainteresowanie służb PR wewnętrznym PR jest zdecydowanie mniejsze niż za granicą". Ten brak zainteresowania nakłada się na stosunkowo mało rozwiniętą dziedzinę, jaką jest zarządzanie publiczne. Oznacza to, że komunikacja wewnętrzna w samorządach nie "dorobiła się" własnych badań, specyficznych metod i technik oraz strategii. Jej narzędzia są zatem prostą, nieraz instynktowną implementacją korporacyjnego know how. Aby zapoczątkować refleksję nad metodologią wewnętrznego komunikowania samorządów, należy wskazać źródła wewnętrznej komunikacji, jej definicje narzędzia i specyfikę. Niniejsze refleksje są pokłosiem badań statutowych Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych prowadzonych przez Agatę Austen. Celem prezentacji opisywanego zagadnienia korzystano ze studiów literatury przedmiotu, część pracy poświęcona kulturze i tożsamości organizacyjnej jest efektem wcześniejszych badań. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, AE, Kraków 2002.
 2. Bakalarski K., Public relations - kształtowanie wizerunku menadżera, SPG, Gdańsk 2004.
 3. Black S., Public relations, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. Budzyński W., Zarządzanie wizerunkiem firmy, monografie i opracowania, AGH, Warszawa 2002.
 5. Flis J., Samorządowe public relations, UJ, Kraków 2007.
 6. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 7. Maćkowska R., Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego. W: Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Gdańsk 2005.
 8. Pawłowska B., Kultura organizacji a proces instytucjonalizacji sposobu motywowania pra-cowników. W: Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, red. K. Konecki, P. Chomczyński, UŁ, Łódź 2007.
 9. Pietkiewicz E., Kałużny S., Bankowcy i dobre obyczaje, PWE, Warszawa 1993.
 10. Kultura organizacyjna. Duch organizacji, red. B. Nogalski, TNOiK, Bydgoszcz 1998.
 11. Schimanek T., Tożsamość organizacji: misja, planowanie działań i kultura wewnątrz organizacyjna, www.fip.ngo.pl.
 12. Seitel F.P., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003.
 13. Sikorski C., Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjne, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 14. Sikorski C., Projektowanie i rozwój organizacji i instytucji, PWE, Warszawa 1988.
 15. Soliński T., Wewnętrzne działania public relations w samorządzie. W: Public relations w jednostkach samorządu terytorialnego, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Urząd Miasta Kraśnik, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005.
 16. Wójcik K., Public Relations od A do Z, Placet, Warszawa 2001.
 17. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrkowski, PWE, Warszawa 1995.
 18. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWE, Warszawa 1999.
 19. Zemler Z., Public relations, kreowanie wizerunku firmy, Poltext, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu