BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czekaj Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Grotowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym
Short-term Persistence of the Results Achieved by Common Stock Investment Funds Acting in the Polish Capital Market
Źródło
Ekonomista, 2014, nr 4, s. 545-557, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu, Efektywność informacji
Investment funds, Capital market, Rate of return, Information effectiveness
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki analizy stóp zwrotu z akcyjnych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku kapitałowym. Głównym celem przedstawionych badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy krótkookresowe relatywne wyniki inwestycyjne tych funduszy są powtarzalne, to znaczy, czy fundusze najlepsze (najgorsze) w pewnym okresie w przeszłości również w kolejnych okresach realizują stopy zwrotu plasujące je w czołówce (końcówce) listy wyników wszystkich funduszy. Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie powinno być interesujące dla szerokiego grona odbiorców. Niewątpliwie wiedza o persystencji (lub jej braku) wyników funduszy akcyjnych może być użyteczna dla osób lokujących oszczędności w jednostkach uczestnictwa tych funduszy. Ponadto temat ten jest interesujący również dla ekonomistów badających rynki finansowe, gdyż jest on blisko związany z niezwykle ważnymi zagadnieniami, takimi jak: efekt momentum na rynku akcji oraz hipoteza efektywności informacyjnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollen N., Busse J., (2005), Short-term Persistence in Mutual Fund Performance, "The Review of Financial Studies" 2005, nr 18(2).
 2. Brown S., Goetzmann W., (1995), Performance Persistence, "The Journal of Finance" 1995, nr 50(2).
 3. Carhart M. (1997), On Persistence in Mutual Fund Performance, "The Journal of Finance" 1997, nr 52(1).
 4. Elton E., Gruber M., Das S., Blake Ch., The Persistence of Risk-adjusted Mutual Fund Performance, "Journal of Business" 1996, nr 69.
 5. Goetzmann W., Ibbotson R., Do Winners Repeat? Patterns in Mutual Fund Performance, "Journal of Portfolio Management" 1994, nr 20.
 6. Grinblatt M., Titman S., Wermers R., Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior, "American Economic Review" 1995, nr 85.
 7. Hendricks D., Patel J., Zeckhauser R., Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance, 1974-1988, "The Journal of Finance" 1993, nr 48(1).
 8. Jegadeesh N., Evidence of Predictable Behavior of Security Returns, "The Journal of Finance" 1990, nr 45(3).
 9. Jegadeesh N., Seasonality in Stock Price Mean Reversion: Evidence from the U.S. and the U.K., "The Journal of Finance" 1990, nr 46(4).
 10. Jegadeesh N., Titman S., Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, "The Journal of Finance" 1991, nr 48(1).
 11. Jegadesh N., Titman S., Overreaction, Delayed Reaction and Contrarian Profits, "Review of Financial Studies" 1995, nr 8(4).
 12. http://bossa.pl/pub/fundinwest/mstock/mstfun.zip - strona internetowa Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, zawierająca dane funduszy inwestycyjnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu