BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obidziński Sławomir (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Badania porównawcze metod oceny wytrzymałości kinetycznej granulatu
Comparative Investigations of Evaluation Methods of the Kinetic Durability of Pellets
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2014, vol. 2(10), s. 26-28, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Badanie jakości
Animal feed production, Feed industry, Quality research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości kinetycznej granulatu paszowego ze śruty słonecznikowej. Badania wytrzymałości kinetycznej granulatu wykonano zgodnie z normą PN-R-64834:1998 metodą Holmena i Pfosta. W trakcie badań oznaczano wpływ czasu testu na wytrzymałość kinetyczną granulatu. Otrzymane wyniki wskazują, że wzrost czasu testu Holmena z 30 do 120 s powoduje spadek wytrzymałości kinetycznej granulatu o 0,53%. Otrzymana w trakcie testu wartość wytrzymałości kinetycznej granulatu wyznaczona metodą Pfosta jest o ok. 1% niższa od wartości oznaczonej metodą Holmena. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of investigations of kinetic durability of the fodder pellets from bruised grain sunflower. The investigations of kinetic durability of the fodder pellets were executed according to PN standard peaceably - R-64834:1998 using Holmen`s and Pfost`s method. During the investigations was marked the influence of time of the test on the value of kinetic durability of the pellets. The received results show, that the growth of time of the Holmen`s method test from 30 to 120 s causes the fall of the kinetic durability of pellets about 0,53%. The received value of kinetic durability of pellets appointed with Pfosta method is about 1% lower than value appointed with Holmen method. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hejft R., Demianiuk L. 2001. Badanie jakości brykietów opałowych z materiału roślinnego. Recyklace odpadu V. Wydawnictwa VSB-TU, Ostrawa, 269-280.
 2. Hejft R. 2002. Energetyczno-wytrzymałościowa ocena brykietów paszowych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. Nr 1, 28-30.
 3. Grieger A., Rynkiewicz M. 2005. Model matematyczny oceny wytrzymałości kinetycznej granulatu. Inżynieria Rolnicza 3/63. Kraków.
 4. Grochowicz J. 1996. Technologia produkcji mieszanek paszowych. PWRiL, Warszawa.
 5. Laskowski J. 1986. Analiza porównawcza metod badania właściwości wytrzymałościowych pasz granulowanych. Biuletyn Inf. Przem. Paszowego. Nr 1, 3-8.
 6. Obidziński S. 2005. Granulowanie materiałów roślinnych w pierścieniowym układzie roboczym granulatora. Praca doktorska. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny.
 7. Rynkiewicz M. 2007. Ocena wpływu temperatury chłodzenia na wytrzymałość kinetyczną granul. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 223-229. Kraków.
 8. Thomas M., van der Poel A.F.B. 1996. Physical quality of pelleted animal feed. 1. Criteria for pellet quality. Animal Feed Science Technology, 61, 89-112.
 9. Thomas M., van Zuilichem D.J., van der Poel A.F.B. 1997. Physical quality of pelleted animal feed. 2. Contribution of processes and its conditions. Animal Feed Science Technology, 64, 173-192.
 10. Thomas M., van der Vliet T., Poel A.F.B. 1998. Physical quality of pelleted animal feed. 3. Contribution of feedstuff components. Animal Feed Science Technology, 71, 59-78.
 11. Walczyński S. 2001. Niektóre właściwości surowców i mieszanek paszowych oraz metody ich oznaczania. Pasze Przemysłowe, Nr 2/3, 7-9.
 12. Walczyński S. 2004. Jakość granulatu ważnym czynnikiem w hodowli zwierząt. Pasze Przemysłowe, Nr 10, 14-16.
 13. Walczyński S., Zawiślak K., Podgórska H. 1996. Wpływ składu mieszanek paszowych i metod granulowania na jakość granulatu. Biuletyn Nauk. Przem. Pasz., Nr 3/4, 67-78.
 14. Walczyński S. 1997a. Jakość granulatu i aparatura pomiarowa do jego oceny. Pasze Przemysłowe, Nr 2/97, 14-16.
 15. Walczyński S. 1997b. Porównanie metod oznaczania wytrzymałości kinetycznej granulatów. Pasze Przemysłowe, Nr 11/12/97, 17-19.
 16. PN-R-64834:1998. Badanie wytrzymałości kinetycznej granul.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu