BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabińska Danuta
Tytuł
Ekonomia ewolucyjna jako przykład koncepcji teoretycznej z pogranicza paradygmatu zrównoważonego rozwoju
Evolutionary Economics as an Exappmple of the Theoretical Edging Sustainable Development Paradigum
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 11-28, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia neoklasyczna, Ekonomia, Rozwój zrównoważony
Neoclassical economy, Economics, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba pokazania ekonomii ewolucyjnej w świetle paradygmatu ekonomii zrównoważonego rozwoju. Paradygmat ten, zwany także w literaturze przedmiotu "koncepcją zrównoważonego rozwoju", zdobywa coraz większe znaczenie w konfrontacji z tradycyjną ekonomia neoklasyczną. Jednocześnie reprezentowane przezeń holistyczne podejście uwzględniające w szerokim znaczeniu ekologiczne ujęcia wydaje się być zbieżne z ewolucjonizmem, którego fragmentem jest teoria ewolucji ekonomicznej. Próba porównania obu podejść badawczych prowadzi do wniosku o narastaniu paradygmatu ekonomii złożoności, który biorąc przykład z osiągnięć nauk biologiczno-chemicznych, ukazuje nam przebieg zjawisk ekonomicznych w kategoriach samopodtrzymującego się ograniczonego rozwoju społecznego.(fragment tekstu)

The paper discusses evolutionary economics in the contex of the paradigm of sustainable development economics. The paradigm - in economics readings referred to as "sustainable development concept" - becomes increasingly significant compared to traditional neo-clasical economics. Simultaneously, its holistic approach considering broadly perceived ecological aspects coincides whith evolutionism and is linked to economic evolution theory. Comparing both research approaches leads to the conclusion that the paradigm of economics is increasingly complex, that by learning from bilogical and chemical processes, economic phenomena can be seen as self-supporting, organic social development. The assumptions presented in the paper fulfill the hypothesis in the title. Evolutionary economics presents some institutional matrices as genotypes that undergo changes with the time passing. These processes are a self-supporting system aimed at aquilibrium, but they are also vulnerable to variety of unexpected disrupyions and structural changes within the system. It seems, therefore, that sustainable development economics fits in with general economic thought as an encompassing process of evolutionary changes. Development is perceived here as self-supporting sustainable state, and its continuation is contingent upon the system's integrity in terms of evolution of its elements such as economy, ecology and society. The direction of the system's evolution depends on the way in which ecological and social issues are resolved. Hawever, it is impossible to be fully confident that changes, being a driving force of a new vision of social development- another evolution in global ecosystem - are likely to take place. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Czaja S., Badania nad zrównoważonym rozwojem w polskich ośrodkach naukowych, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2009, s. 51-74.
 2. Borys T., Fiedor B., Operacjonalizacja i pomiar kategorii zrównoważonego rozwoju- przyczynek do dyskusji, s. 1-13, artykuł zamieszczony na portalu internetowym www.google.pl
 3. Boulding K. E., What is evolutionary economics?, "Journal of Evolutionary Economics" 1991, Nr 1, s. 9-17.
 4. Fiedor B., Jończy R., Globalne problemy interpretacji i wdrażania koncepcji sustainable development, w: Rozwój zrównoważony. Teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, red. B. Fiedor, R. Jończy, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 41-52.
 5. Fiedor B., System wskaźników i indeksów ekorozwoju, w: Gospodarka - Środowisko przyrodnicze-Informacja, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 19, Wrocław 1996.
 6. Gudowski J., Ignacy Sachs jako prekursor koncepcji zrównoważonego rozwoju, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE w Białym stoku, Białystok 2009, s. 12-19.
 7. Hodgson G. M., Theories of Economic Evolution, w: The Elgar Companion to Institutional and Evolutionary Economics, E. Elgar, Cheltenham 1994, s. 218-224.
 8. Indicators of Sustainable Development: Methodology Sheets, Departament for Policy Coordination and Sustainable Development, UN, New York. April-May 1996.
 9. Knies K., Die politische Oekonomie von Standpunkte der geschichtlichen Methode, 1853.
 10. Kruk H., Ład ekologiczny, społeczny i ekonomiczny we współczesnej teorii rozwoju zrównoważonego, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE w Białym stoku, Białystok 2009, s. 121-129.
 11. List F., Das nationale System der politischen Oekonomie, 1841.
 12. Malthus T. R., Prawo ludności, Warszawa 1925 (I wyd. ang. w 1798).
 13. Marks K., Kapitał, KiW, Warszawa 1951.
 14. Our Common Future, UN, New York 1988, s. 47.
 15. Rogall H., Podstawowe założenia ekonomii zrównoważonej, w: Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2009, s. 87.
 16. Schumpeter J. A., Business Cycles. A Theoretical, Historial and statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York 1964.
 17. Schumpeter J. A., kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wyd. Nauk. PWN, Warszaw 1995.
 18. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 19. Stankiewicz W., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Nauk Komputerowych, Warszawa 2007, s. 261-281.
 20. Śleszyński J., Wskaźniki trwałego rozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 2.
 21. Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa 1971.
 22. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999, s. 63-95.
 23. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 24. Zięba S., Perspektywy ekologii człowieka, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 326-330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu