BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiński Krzysztof
Tytuł
Finansowe czynniki oraz bariery gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce
Financing Factors and Limits of Local and Regional Development in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 1, s. 29-60, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Gospodarka lokalna, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne, Sektor finansów publicznych
Regional economy, Local economy, Local government, Public finance, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej podlega oddziaływaniu typowych czynników o charakterze organizacyjnym, prawnym oraz ekonomiczno-finansowym. Transformacja systemowa przyniosła fundamentalne zmiany w podejściu do bieżącego funkcjonowania gospodarki lokalnej i regionalnej, jak również w podejściu do zasad finansowania rozwoju. W procesie tym w istotnym stopniu ograniczeniu uległ udział państwa, zaś znacznie wzrosło z jednej strony znaczenie jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym: gmin i powiatów oraz samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym. Wzrosło również znaczenie podmiotów sektora prywatnego oddziałujących na przebieg procesów gospodarczych sferze realnej, w tym na utrzymanie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. (fragment tekstu)

The last twenty years have seen many economic, political and social changes in Poland. Those changes depend on many lewels on internal and external conditions. New global relations have stemmed from the world financial crisis. The economic situation is getting worse not only on the leading markets but also on emerging markets including Poland. New barriers and limits have very strong impacts also on local and regional development. These new problems necessitate new methods of analysis and monitoring of economic and social growth. Poland's current main objective is to verify the public finance sector, especially public expeditures. New finance barriers in Poland could create new troubles for financing many tasks of the public sector, especially of infrastructure and on a social level. such barriers negatively impact public services on the local and regional levels and may limit expenditures on investment tasks in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych GUS za lata 2002-2008.
 2. Bank Danych Regionalnych GUS.
 3. Bodie Z., Morton R. C., Finanse, PWE, Warszawa 2003, s. 53.
 4. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2006, s. 21-22.
 5. Jarosiński K., Finansowanie inwestycji komunalnych w Polsce w warunkach samorządności lokalnej, "Monografie i opracowania SGH" nr 523, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2003, s. 251-253.
 6. Jarosiński K., Partnerstwo publiczno - prywatne w Polsce w okresie transformacji, "Studia i Prace KES SGH" z.n. 10, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2006, s. 41-56.
 7. Jarosiński K., Racjonalność i efektywność inwestycji w sektorze publicznym w procesie integracji z Unią Europejską, " Studia i Prace KES SGH" z.n. 13, Of. Wyd. SGH., Warszawa 2007, s. 521-525.
 8. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2005, s. 36-56.
 9. Program konwergencji - aktualizacja, NBP, Warszawa 2008.
 10. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2006.
 11. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU nr 203 poz. 1966.
 12. Ustawa z dnia 13 października 2000 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000 oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 95 poz. 1041.
 13. Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 145 poz. 1623.
 14. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 216 poz. 1826.
 15. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, DzU nr 96 poz. 603.
 16. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2000, DzU nr 150 poz. 983.
 17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., DzU nr 80 poz. 717.
 18. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157 poz. 1240.
 19. Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa, DzU nr 162 poz. 1126.
 20. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, DzU nr 91 poz. 577.
 21. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU nr 91 poz. 576.
 22. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008, s. 3.
 23. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, s. 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu