BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubik-Kwiatkowska Monika (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie rocznych i kwartalnych raportów finansowych dla wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.
The Significance of Annual and Quarterly Financial Reports in the Evaluation of Companies Listed at Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. (the Warsaw Securities Exchange).
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 127, s. 87-108, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Raportowanie, Wycena
Stock market, Reporting, Valuation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Nurt naukowy "znaczenia dla wyceny" szuka odpowiedzi na pytanie, czy i które informacje z raportów finansowych są istotne dla inwestorów, którzy chcą oszacować wartość przedsiębiorstwa. Bada się empiryczny związek pomiędzy zmienną zależną opartą na cenie aktywu a informacjami ze sprawozdań finansowych. Przedstawione w artykule badanie "znaczenia dla wyceny" rocznych i kwartalnych raportów finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. w okresie od 2000 r. do pierwszej połowy 2011 r. miało na celu zidentyfikowanie czynników finansowych istotnych dla wyceny spółek oraz sprawdzenie znaczenia dla wyceny obu typów raportów. Zarówno w badaniach bazujących na rocznych, jak i na kwartalnych sprawozdaniach finansowych, wyniki empiryczne potwierdziły dodatni związek z wyceną przedsiębiorstw miar zysku (zysk netto), podatku oraz wartości księgowej kapitałów własnych. Z drugiej strony, wielkość spółek miała ujemny związek z ich wyceną.(fragment tekstu)

The study is connected with the scientific trend of value relevance - examining whether the information in financial reports is reflected in the value of the listed companies. The research includes the annual and quarterly reports made by the companies listed at the Warsaw Securities Exchange from 2000 to early 2011. The results confirm the hypothesis that annual reports including audited financial reports explain the observed share prices considerably better than the information from non-audited quarterly reports.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abarbanell J. S., Bushee B., Fundamental analysis, future earnings, and stock prices, "Journal of Accounting Research" 1997, 35, 1-24.
 2. Alexander C., Market risk analysis volume I, Quantitative methods in finance, John Wiley & Sons Ltd, England 2008, 64-67.
 3. Ammann M., Oesch D., Schmid M. M., Corporate governance and firm value: International evidence, "Journal of Empirical Finance" 2011, 18, 36-55.
 4. Ball R., Brown P., An empirical evaluation of accounting income numbers, "Journal of Accounting Research" 1968, 6, 159-177.
 5. Beaver W. H., Perspectives on recent capital market research, The Accounting Review 2002, 77, 453-74.
 6. Beisland L. A., A review of the value relevance literature, "The Open Business Journal" 2009, 2, 7-27.
 7. Chen Z., Yang Y., Assessing forecast accuracy measures, Working Paper 2004, Iowa State University
 8. Collins D. W., Maydew E., Weiss I. S., Changes in the value-relevance of earnings and book values over the past forty years, "Journal of Accounting and Economics" 1997, 24, 39-67.
 9. Dechow P., Hutton A., Sloan R., An Empirical Assessment of the Residual Income Valuation Model, "Journal of Accounting and Economics" 1999, 26, 1-34
 10. Dobija D., Klimczak K. M., Development of accounting in Poland: market efficiency and the value relevance of reported earnings, "International Journal of Accounting", 2010, 45, 356-374.
 11. Ekonometria i badania operacyjne, red. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 12. Göttsche M., Schauer M., The value relevance of accounting figures in the European market reconsidered, European Accounting Association (EAA), 34th Annual Congress, Rome 20-22 April 2011
 13. Gornik-Tomaszewski S., Jermakowicz E. K., Accounting-based valuation of Polish listed companies, "Journal of International Financial Management and Accounting" 2001, 12, 50-74.
 14. Greene W. H., Econometric analysis, wyd. 7, Prentice Hall 2011.
 15. Gruszczyński M., Empiryczne finanse przedsiębiorstw - mikroekonometria finansowa, Difin, Warszawa 2012.
 16. Hyndman R. J., Koehler A. B., Another look at measures of forecast accuracy, "International Journal of Forecasting" 2006, 22 (4), 679-688.
 17. Joliffe I. T., Principal component analysis, wyd. 2, Springer 2002.
 18. Klimczak K. M., Znaczenie zysków księgowych dla bieżącej wyceny akcji spółek giełdowych w Polsce, System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku, ODDK, 2008, 245-251
 19. Klimczak K. M., Szafrański G., Divergent Patterns of Value Relevamce, The FindEcon Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis, 2012, nr 10
 20. Kothari S. P., Capital markets research in accounting, "Journal of Accounting and Economics" 2001, 31, 105-231.
 21. Keener M. H., The relative value relevance of earnings and book value across industries, "Journal of Finance and Accountancy" 2011, 6, http://wwwaabricom/jfahtml.
 22. Kubik-Kwiatkowska M., Value relevance of financial reporting on the Warsaw Stock Exchange, Warsaw School of Economics, Department of Applied Econometrics Working Paper 2012, 1-12.
 23. Lev B., Thiagarajan R, Fundamental information analysis, "Journal of Accounting Research" 1993, 31, 190-215.
 24. Maddala G. S., Lahiri K., Introduction to Econometrics, 4. edycja, John Wiley 2009.
 25. Mincer J. A., Zarnowitz V., The Evaluation of Economic Forecasts, Economic Forecasts and Expectations 1969, NBER.
 26. Mohanram P., Separating winners from losers among low book-to-market stocks using financial statement analysis, Columbia Business School Working Paper 2004
 27. Ohlson J. A., Earnings, book values, and dividends in equity valuation, Contemporary Accounting Research 1995, 11, 661-687.
 28. Osińska M., Ekonometria finansowa, 2006, PWE, Warszawa.
 29. Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Russel P., Finanse spółki akcyjnej, wyd. 3, Difin, Warszawa 2009.
 30. Piotroski J. D., Value Investing: the use of historical financial statement information to separate winners from losers, "Journal of Accounting Research" 2000, 38, Supplement
 31. Witkowska M., Fundamentals and stock returns on the Warsaw Stock Exchange. The application of panel data models, Warsaw School of Economics, Department of Applied Econometrics Working Paper 2006, 4-06.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu