BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpowicz Joanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech
The system of preferential lending to small and medium-sized enterprises in Germany
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2014, nr 3, s. 133-151, tabl., bibliogr., 4 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Pożyczki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wsparcie finansowe, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Loans, Small business, Financial support, Subsidies granted to enteprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja rodzaju i skali wsparcia MSP w obszarze preferencyjnego kredytowania w gospodarce niemieckiej oraz wskazanie pozytywnych wzorców niemieckich dla polskiej gospodarki. Podjęto w nim próbę identyfikacji warunków pozyskiwania tego wsparcia oraz efektywności oferowanych programów, zarówno z punktu widzenia oczekiwań MSP, jak i gospodarki jako całości. W analizie tej zostały wykorzystane najnowsze dane statystyczne oraz źródła pozwalające uchwycić długofalowe tendencje. Są to rządowe raporty i analizy wykonane na zlecenie Federalnego Ministerstwa Gospodarki. Wiodącym bankiem koordynującym program preferencyjnego kredytowania jest grupa bankowa Kreditanstal für Wiederaufbau (KfW).Wsparcie publiczne kierowane do sektora MSP w Niemczech przez KfW Bankengruppe występuje głównie w postaci takich instrumentów kredytowych jak kredyty na start, na założenie własnej działalności gospodarczej, kredyt inwestycyjny oraz na wsparcie samozatrudnienia. Badania pokazują, że polityka wsparcia sektora MSP przez bank jest długofalowa i przemyślana. Bank prowadzi dogłębne badania stanu gospodarki oraz dalszego i bliższego otoczenia przedsiębiorstwa. Pomoc ta nie rozkłada się równomiernie między starymi i nowymi krajami związkowymi - z przewagą dla landów zachodnich. Artykuł bezspornie wskazuje środki KfW jako wiodącą formę pomocy publicznej dla sektora MSP w Niemczech. Odmiennie kształtuje się możliwość takiego finansowania MSP w Polsce, która ogranicza się do programów pożyczkowo-poręczeniowych. Dobrym prognostykiem może być, rządowy program gwarancji de minimis dla sektora MSP, działający od połowy marca 2013 r., a skonstruowany na wzór niemieckich programów preferencyjnego kredytowania. (abstrakt oryginalny)

The article looks at how preferential loans are used to support small and medium-sized enterprises (SME) in Germany. The author highlights the positive role of the German model for the Polish system of preferential lending to SMEs. The author investigates the effectiveness of available support programs in terms of how they meet the expectations of small and medium-sized enterprises and the economy as a whole. In her analysis, the author uses selected recent statistics and sources of long-term data. These include government reports and studies commissioned by the German economy ministry. Small and medium-sized enterprises in Germany benefit from public support in the form of preferential loans granted by government-owned development bank KfW, Karpowicz notes. The bank offers loans to those wanting to establish their own business, in addition to loans to finance specific projects and support for self-employment. Studies show that the German government's policy of supporting the SME sector through KfW is well thought out and long-term in nature, the author says. KfW conducts in-depth studies of the German economy and the country's business environment. However, the bank's support is not distributed evenly between western and eastern Germany, according to Karpowicz, with western regions claiming the bulk of the funds. The author's research shows that KfW loans are a key form of public support for Germany's SME sector. Meanwhile, Poland lacks a comprehensive government-financed system of preferential loans to SMEs, according to the author. Most of the available loan and guarantee programs are financed from European Union coffers and are subject to short-term budgeting, which makes long-term planning difficult. Polish economic policy makers need to develop new tools to increase the efficiency and effectiveness of preferential lending to SMEs, the author argues. One promising initiative is the Polish government's de minimis guarantee program for the SME sector launched in mid-March 2013 and modeled after German preferential loan programs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Deutsche Bundesbank [2012], Bank Lending Survey des Eurosystems - Ergebnisse für Deutschland.
  2. Dobaczewska A. [2013], Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej, Difin, Warszawa.
  3. KfW [2012], Forderrprogramm der KfW Bankengruppe. Die Festlegung des Zinssatzes Erfolgt bei Zusage durch die KfW.
  4. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. [2008], Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu