BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królczyk Jolanta (Politechnika Opolska)
Tytuł
Ocena jednorodności jedenastoskładnikowej mieszanki pasz
Evaluation of the Homogeneity of the Eleven-Component Feed Mixture
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 175-181, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Wielowymiarowa analiza wariancji, Produkty rolne, Rolnictwo
Multivariate analysis of variance, Agricultural products, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była ocena jednorodności paszy dla ptaków składającej się z jedenastu komponentów - ziaren zbóż różniących się wymiarami średnic, gęstościami czy kształtem. Hipotezę badawczą pracy sformułowano następująco: koncentracja poszczególnych komponentów mieszaniny jest jednakowa w całej objętości mieszanki pasz. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie eksperymentu badawczego w mieszalni pasz, pobór prób podczas procesu workowania z wybranych worków z trzech poziomów worka, określenie zawartości próbek oraz porównanie zawartości próbek pobranych z trzech poziomów. Do oceny jednorodności paszy we wszystkich workach zastosowano jednoczynnikową, wielowymiarową analizę wariancji. Zastosowana metoda pozwoliła na przyjęcie hipotezy badawczej o równomiernym, jednorodnym rozkładzie komponentów w całej objętości mieszanki paszowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to assess the homogeneity of feed for birds consisting of eleven components - grains varying in dimension, density, and shape. The research hypothesis was formulated as follows: concentration of individual components of the mixture is uniform throughout the volume of the feed mixture. The work included the research experiment, sampling during the bagging of the selected bags from three levels of bags, determining the content of samples and comparing the content of samples taken from three levels. For assessing the feed uniformity in all the bags univariate multivariative analysis of variance was used. The multivariative analysis of variance led to the acceptance of the homogeneous distribution hypothesis of the components in the entire volume of the feed mixture. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel, A. D. (2005). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa, PWN, ISBN 83-01-14548=X.
 2. Boss, J. (1987). Mieszanie materiałów ziarnistych. Warszawa-Wrocław, PWN, ISBN 83-01-07058-7.
 3. Cullen, P. J. (2009). Food Mixing: Principles and Applications. Hardcover, Wiley-Blackwell, ISBN 978-1-4051-7754-2.
 4. Daumann, B. H.; Nirschl, H. (2008). Assessment of the mixing efficiency of solid mixtures by means of image analysis. Powder Technology, 182, 415-423.
 5. Grochowicz, J. (1996). Technologia produkcji mieszanek paszowych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, ISBN 83-09-01656-5.
 6. Grochowicz, J. (1999). Premiksy i mieszanki skoncentrowane. Składniki, technika produkcji i zastosowanie. Lublin, Wyd. PAGROS.
 7. Jamroz, D. (2009). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Tom 1. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 9788301142766.
 8. Królczyk, J. (2011a). Analiza zmian jakości wieloskładnikowych mieszanin ziarnistych na linii mieszania w przemysłowej wytwórni pasz. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 125-133.
 9. Królczyk, J. (2011b). Określenie efektywnego czasu mieszania z recyrkulacją składników dla dziesięcioskładnikowej mieszanki paszowej. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 135-141.
 10. Ottino, J. M.; Khakhar D. V. (2000). Mixing and segregation of granular materials. Annu. Rev. Fluid Mech, 2000, 32:55-91.
 11. StatSoft, Inc. (2011). STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu