BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hassa Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Systemy płatności mobilnych - problemy definicyjne, typologia, charakterystyka wybranych rozwiązań
Mobile Payment Systems. Definition Problems, Typology and Characteristics of Selected Solutions
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 126, s. 31-46, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Finanse, Technologie mobilne, Płatności mobilne
Market, Finance, Mobile technologies, Mobile payments
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Płatności mobilne nie są nowością same w sobie, jednak dopiero w ostatnim czasie można obserwować ich dynamiczny rozwój, czego dowodem są wdrażane komercyjnie systemy płatności mobilnych. Z uwagi na potencjalnie różne sposoby realizacji płatności mobilnych (np. zastosowane technologie, schematy płatności, liczbę zaangażowanych podmiotów), nie została do tej pory stworzona jedna, szeroko akceptowana definicja oraz typologia płatności mobilnych. Istotnym problem z definicyjnego punktu widzenia jest także zależność między pojęciem płatności mobilnych i bankowości mobilnej. W zakresie teoretycznych rozważań, płatności mobilne kwalifikowane są jako część bankowości mobilnej, przy czym bankowość mobilną określa się jako platformę dostępu do usług bankowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a płatności mobilne jako proces realizacji płatności za pośrednictwem wspomnianych urządzeń. W praktyce bankowej rozróżnia się bankowość mobilną i płatności mobilne z uwagi na istotne różnice funkcjonalne obydwu pojęć. Na podstawie obserwacji rynku i wdrażanych rozwiązań można wyróżnić dwa główne podziały płatności mobilnych. Pierwszy podział opiera się na sposobie komunikacji urządzenia mobilnego z centrum przetwarzania danych i wyróżnia następujące płatności mobilne: zdalne, zbliżeniowe i mieszane. Drugi podział rozróżnia płatności mobilne ze względu na specyfikę i charakterystykę biznesową rozwiązania. Podział wyróżnia następujące płatności mobilne: płatności urządzeniem mobilnym w naziemnym punkcie sprzedaży, akceptacja płatności urządzeniem mobilnym, bezpośrednie obciążanie rachunku abonenta, zamknięty system płatności mobilnych, platforma płatności mobilnych. Obydwa podziały nie wykluczają się nawzajem, tzn. istnieją systemy, które można zakwalifikować jednocześnie do pierwszego i drugiego podziału.(abstrakt oryginalny)

There is no single generally accepted definition of mobile payments. It is caused primarily by numerous solutions on the market. It may be assumed that mobile payments are processes of effecting payments through mobile appliances. The idea of mobile payments is often confused with that of mobile banking. In theory, mobile payments may be regarded as a part of mobile banking, yet in the banking practice these notions are separated due to their different features and functions. In the area of typology, there is no one, formally accepted division of mobile payments. It results from the diversity of implemented systems, i.e. the applied technologies, cooperating entities or transactions schemes. The article presents two mobile transaction variations: the first one on account of the communication of the mobile appliance with the data processing centre and the second on account of the business solution specificity and characteristics. The defined kinds of mobile payments were closely characterised on the examples of the existing commercial systems of mobile payments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borcuch A., Pieniądz elektroniczny pieniądz przyszłości - analiza ekonomiczno-prawna, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.
 3. Grywacz J., Podstawy bankowości, Difin, Warszawa 2006
 4. King B., Bank 2.0, Marshall Cavendish Business, Singapore 2010.
 5. King B., Bank 3.0, Marshall Cavendish Business, Singapore 2013.
 6. Pearson A. W., The Mobile Revolution, Qualex Consulting Services, USA 2010.
 7. Pillai K. R., Building on Customer Needs, "Mobile Commerce Guide 2011", Sybase, Dublin 2011.
 8. Pluskota P., Współczesne kanały dystrybucji produktów bankowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 9. Schropfer D. W., The Smartphone Wallet - Understanding The Distruption Ahead, A TLG BOOK, Red Bank 2010.
 10. Solarz M., Wielokanałowość w bankowej obsłudze klienta, w: Bankowość, red. M. Zaleska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 11. Tiwari R., Buse S., The Mobile Commerce Prospects: A Strategic Analysis of Opportunities in the Banking Sector, Hamburg University Press, Hamburg 2007.
 12. Uytterhoeven G., Financial services through mobile devices, "Efma Journal" kwiecień- czerwiec 2011.
 13. Varnali K., Toker A., Yilmaz C., Mobile Marketing - Fundamentals and Strategy, McGraw-Hill, New York 2011.
 14. www.sepapolska.pl/platnosci_mobilne/ [dostęp: 21.05.2012].
 15. prnews.pl/wojciech-boczon/next-big-thing-tylko-gdzie-66930.html [dostęp: 21.05. 2012].
 16. www.barclays.co.uk/PersonalBanking/P1242603570446? WT.mc_id=301RDpingit[dostęp: 21.05.2012].
 17. www.commbank.com.au/mobile/commbank-kaching/ [dostęp: 21.05.2012].
 18. www.ecb.int/home/glossary/html/glossp.en.html [dostęp: 21.05.2012].
 19. www.google.com/wallet/ [dostęp: 21.05.2012].
 20. www.mobilepaymentstoday.com/infographic.php?id=2 [dostęp: 21.05.2012].
 21. www.paybox.at/ [dostęp: 21.05.2012].
 22. www.paywithisis.com/ [dostęp: 21.05.2012].
 23. www.safaricom.co.ke/index.php?id=250 [dostęp: 21.05.2012].
 24. www.serve.com/ [dostęp: 21.05.2012].
 25. www.starbucks.com/coffeehouse/mobile-apps/starbucks-card-mobile [dostęp:21.05.2012].
 26. squareup.com/ [dostęp: 21.05.2012].
 27. www.cbmobile.cbq.com.qa/mpay/ [dostęp: 21.05.2012].
 28. www.paypal.com/ [dostęp: 21.05.2012].
 29. www.sepapolska.pl/platnosci_mobilne/ [dostęp: 21.05.2012].
 30. www.elavon.com [dostęp: 21.05.2012].
 31. www.wikipedia.pl [dostęp: 21.05.2012].
 32. www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/941 [dostęp: 2.07.2012].
 33. Deutsche Bank, The future of (mobile) payments, Deutsche Bank - DB Research, Frankfurt am Main, 20.12.2012.
 34. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza rozwoju rynku bankowego do 2016 r., Gdańsk, kwiecień 2012.
 35. ISO/WD 12812-4, 12.04.2012, International Organization for Standardization.
 36. Warsicki P., Płatności mobilne - synergia bankowości i telekomunikacji, referat zaprezentowany podczas warsztatow: "Płatności mobilne i zbliżeniowe", Hotel Polonia Palace, Warszawa 22-23 września 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu