BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsiorek-Madzia Sylwia (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Rozwój zawodowy pracowników sprawnych i niepełnosprawnych - wyniki badań
Professional Development of Able and Disabled Workers
Źródło
Przegląd Organizacji, 2014, nr 3, s. 24-29, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zawodowy pracownika, Osoby niepełnosprawne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Professional development of employees, Disabled people, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób menedżerowie postrzegają proces rozwoju zawodowego pracowników niepełnosprawnych, oraz określenia różnic w postępowaniu menedżerów w stosunku do pracowników sprawnych i niepełnosprawnych podczas realizacji procesu rozwoju zawodowego. Najpierw krótko omówiono, na czym polega proces rozwoju zawodowego, a następnie przytoczono wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w latach 2010-2012 wśród 403 kierowników z różnych szczebli zarządzania, pracujących w firmach i organizacjach, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Artykuł zakończono krótkimi wnioskami wynikającymi z badań. (abstrakt oryginalny)

In the paper an attempt was undertaken to find an answer for a question how managers see the process of professional development of disabled workers and define the differences of managers' procedure to able and disabled workers during the realization of the process of professional development. First the process of professional development was discussed generally and then the results of survey were presented. The survey was conducted in 2010 and 2011 among 403 managers from different management levels who worked in firms and organizations which employ disabled persons. The article was finished with short conclusions which arose after the survey. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. GĄSIOREK-MADZIA S., Proces motywowania pracowników niepełnosprawnych, [w:] JĘDRYCH E., LENDZION J., Zarządzanie kompetencjami a human performance improvement, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010.
  2. GĄSIOREK-MADZIA S., Proces oceniania pracowników niepełnosprawnych jako metoda wspierania ich przedsiębiorczości, [w:] STANKIEWICZ-MRÓZ A., LENDZION J., Zmiany organizacyjne a rozwój potencjału pracowników, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2011.
  3. GĄSIOREK-MADZIA S., Sposoby oceny pracowników niepełnosprawnych świetle badań własnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 110, Katowice 2012.
  4. KOSSOWSKA M., SOŁTYSIŃSKA I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. POCZTOWSKI A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesu-metody, PWE, Warszawa 2008.
  6. SAJKIEWICZ A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2003.
  7. SEKUŁA Z., Controlling personalny. Część 1 - Istota i przedmiot controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu