BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapliński Paweł (Pomeranian University in Słupsk)
Tytuł
Processes of Transformation of Spatial Structure of Fish Processing Industry in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 25, s. 151-162, ryc., tab., bibliogr. 26 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Contemporary Issues in Polish Industrial Geography
Słowa kluczowe
Rybołówstwo, Przemysł przetwórczy, Przekształcenia strukturalne, Dystrybucja
Fishery, Processing industry, Structural transformation, Distribution
Uwagi
summ.
Abstrakt
At present fish processing industry is one of the most dynamically developing groups belonging to food industry in Poland. In the last ten years the sold production of fish processing industry increased over three times. Fish processing companies reveal a great ability to adapt to turbulently changing conditions of the market game. It happens this way, among others, as a result of creating competitiveness by widely understood consolidation processes and creating strong organizational and spatial ties of an international range. At the same time European market of fish processing guaranteed not only economic standards for already existing companies, but also became an impulse for creating new production units offering their products and services in the European Union market. The article attempts to determine the weight of factors and advantages of location for fish processing industry in Poland and their influence on the changes in the spatial structure. Besides the changes in distribution, the food processing companies in Poland were also characterized taking into consideration their concentration in view of the theory of cluster.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodzicki, T., Ciołek, D., Tarkowski, M. (2012). Mapowanie klastrów w Polsce - próba dostosowania metody. In: T. Brodzicki, J. Kuczewska (eds.), Klastry i polityka klastrowa w Polsce. Konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG, 60-98.
 2. Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe AE.
 3. Budner, W. (2007). Czynniki lokalizacji inwestycji a możliwości rozwoju ekonomicznego gmin w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 6, 43-58.
 4. Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 114-128.
 5. Czapliński, P. (2012). Consolidation strategy in the polish fishing industry in the light of globalization processes and the European integration. In: P. Slaveykov (ed.), Security in the age of global changes. Sofia: University St. Kliment Ohridski, 236-240.
 6. Ćwikałowska, A., Pieńkowski, M., Przybyłowski, M., Rybacka, M., Szultka, S., Tamowicz, P., Walkiewicz, D. (2011). Istniejące klastry i inicjatywy klastrowe w województwie zachodniopomorskim. Szczecin-Gdańsk: Wydawnictwo IBnGR, ICG.
 7. Dziemianowicz, W. (2008). Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UW.
 8. Dutkowski, M. (2005). Klastry w ujęciu regionalnym. Biuletyn PAN Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania, 219, 57-73.
 9. Fajferek, A. (1966). Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 10. Godlewska, H. (2001). Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WSHiFM.
 11. Gorynia, M., Jankowska, B. (2008). Klastry a konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw Wielkopolski. Gospodarka Narodowa, 5-6, 91-109.
 12. Lange, O. (1962). Całość i rozwój w świecie cybernetyki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 13. Ketels, Ch. (2004). European Cluster. Structural Change in Europe 3 - Innovative City and Business Regions. Bollschweil: Hagbarth Publications.
 14. Koschatzky, K. (2012). Cluster quo vadis? The future of the cluster concept. Working Papers Firms and Region, 1, 1-13.
 15. Martin, R., Sunley, P. (2003). Deconstructing clusters: Chaotic concept or policy panacea? Journal of Economic Geography, 3, 5-35.
 16. Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 17. Runge, J. (2006). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe UŚ.
 18. Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w świetle wybranych mierników. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 19. Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 20. Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. In: I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP, 94-102.
 21. Stryjakiewicz, T. (2010). Przemiany w geografii przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 15, 30-44.
 22. Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. Biuletyn IGSEiGP, 15, 55-67.
 23. Zioło, Z. (1997). Miejsce struktury przestrzennej przemysłu w przestrzeni geograficznej. In: B. Domański (ed.), Geografia-Człowiek-Gospodarka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UJ, 13-19.
 24. Zioło, Z. (2007). Zarys koncepcji budowy teorii struktury przestrzennej przemysłu. In: Z. Zioło, M. Borowiec (eds.), Problematyka XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo UP, 14-20.
 25. Zioło, Z. (2008). Problemy badawcze struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 9-25.
 26. Zioło, Z. (2009). Model badań procesu transformacji elementów przestrzeni geograficznej. In: I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe AP, 103-118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu