BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płaziak Monika (Pedagogical University of Cracow), Szymańska Anna Irena (Pedagogical University of Cracow)
Tytuł
Distribution and Activity Growth of Industrial and Construction Sectors in Małopolska Region
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 25, s. 163-177, ryc., tab., bibliogr. 18 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Contemporary Issues in Polish Industrial Geography
Słowa kluczowe
Produkcja przemysłowa, Budownictwo, Przedsiębiorczość
Industrial production, Construction sector, Entrepreneurship
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
The paper analyses spatial and dynamic activity of Małopolska Region inhabitants in the industrial and construction sectors on the basis of employment and entrepreneurial activity in these sectors. The years 2006-2011 showed a positive trend for the activity in both sectors, while the performance of the construction sector was significantly better. For comparison for Poland situation was different - the dynamics of employment and entrepreneurial activity in the industry were adverse. As for Poland, entrepreneurial activity in the construction sector intensified, in relative terms, and was relatively high, and substantially higher in the Małopolska Region. Note that a geographic increase in the entrepreneurial attitudes of residents is not followed by any intensified entrepreneurial activity in the construction sector. To the contrary, a reverse trend was observed: the poviats reporting intensive entrepreneurial activity reported a relatively low share of the construction sector and vice versa - the share was rather high in areas reporting the entrepreneurial indicator at its low. Research shows that only a few poviats reported visible unfavorable trends. These are Dąbrowski and Miechowski poviats, which reported a major drop in the number of the employed both in general and specifically in the industrial and construction sector. However, these poviats, considered underdeveloped when compared to the rest of the Region, reported a positive growth of entrepreneurial activity, both in the industry and construction sector, while a downward trend in entrepreneurial activity in the industry was reported in the Suski Poviat as well in more economically advanced and industrialized poviats: Wadowicki and Kraków, what reflects a general national trend. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Charakterystyka zasobów ludzkich Małopolski. Powiat Dąbrowski. (2012). Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 2. Ferudun, D., Wilczyński, P.L. (2013). The Similarity Analysis of Industrial Development in EU Countries and Turkey Using Hierarchical Cluster Technique. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 316-326.
 3. Gierańczyk, W., Rachwał, T. (2012). Structural changes in the industry of Poland against the background of eastern European Union states. Quaestiones Geographicae, 31(2), 83-93.
 4. Kilar, W. (2010). Zmiany potencjału korporacji informatycznych w Unii Europejskiej w latach 2004- 2008. Przedsiębiorczość - Edukacja, 6, 49-65.
 5. Łukasik, W., Szopik, K. (2006). Istota, zakres i cele działalności przemysłowej. In: W. Janasz (ed.), Zarys strategii rozwoju przemysłu. Warszawa: Difin, 60-85.
 6. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, rok 2011, 2012. Warszawa: GUS.
 7. Rachwał, T., Wiedermann, K., Kilar, W. (2009). Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14, 31-42.
 8. Rachwał, T. (2011). Industrial restructuring in Poland and other European Union states in the era of economic globalization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19, 1-10.
 9. Raźniak, P. (2013). Procesy suburbanizacyjne w regionie miejskim Krakowa na tle rozwoju społecznogospodarczego województwa małopolskiego. In: P. Raźniak (ed.), Społeczno-ekonomiczne przemiany regionów. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 45-66.
 10. Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2013). Spatial distribution and differences in migration patterns and revenues of gminas in the Kraków Metropolitan Area. Bulletin of Geography. Sociooeconomic Series, 19, 73-86.
 11. Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Influence of the societal security level on population migrations in Poland. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, 2-12.
 12. Sektor budowlany w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora. (2011). Grupa Doradców Biznesowych BAA Polska.
 13. Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Factors considered in location of construction enterprises in the Małopolska Region. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 381-389.
 14. Województwo małopolskie 2012. (2012). Wojewódzkie studia regionalne. Kraków: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 15. Wilczyński, P.L. (2013). Sektor zbrojeniowy jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 133-156.
 16. Wilczyński, P.L. (2012). Innowacje w zbrojeniach i obronności jako katalizator przemian technologicznych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 124-133.
 17. Zioło, Z. (2008). Procesy transformacji przemysłowych układów przestrzennych na tle zmieniającego się otoczenia. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 11-22.
 18. Zioło, Z. (2001). Współczesne tendencje rozwoju przemysłu i ich problematyka badawcza. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 9-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu