BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachel-Jakubowska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kraszkiewicz Artur (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Szpryngiel Mieczysław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Niedziółka Ignacy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza właściwości surowców stosowanych do produkcji biopaliw stałych
Analysis of the Characteristics of Raw Materials Used in Production of Solid Biofuels
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 103-111, rys., bibliogr. 21 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Produkcja, Surowce
Biofuels, Production, Raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiele produktów będących pozostałością produkcji pochodzenia rolniczego jak i przemysłowego charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami fizyczno-chemicznymi, umożliwiającymi wykorzystanie ich jako surowca do produkcji peletów. W pracy dokonano analizy parametrów fizyko-chemicznych oraz trwałości peletów wytworzonych ze 100% słomy rzepakowej, makuch rzepakowych oraz mieszanek słomy rzepakowej z 5 i 10% udziałem wagowym makuch, MONG'u oraz gliceryny technicznej. Analizie poddano parametry dotyczące wilgotności, wartości opałowej oraz trwałości mechanicznej. Ogólnie badane parametry wartości opałowej wykazały, że wszystkie zestawienia zastosowane w niniejszych analizach czynią powyższe surowce cennym materiałem dla energetycznej gałęzi przemysłu. (abstrakt oryginalny)

Many products which remain after agricultural and industrial production are characterized by relevant physico-chemical properties allowing their use as raw material for the production of pellets. The paper presents the analysis of physic-chemical properties and strength of pellets made of 100% rapeseed straw, rapeseed cake and rapeseed straw mixture of 5 and 10% share of cake weight, MONG and technical glycerin. The parameters concerning the moisture content and the calorific value as well as mechanical strength were analyzed. Overall, the investigated calorific value parameters showed that all lists used in these studies make the above raw materials a valuable material for the power industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, F.; Frąckowiak, P.; Mielec, K.; Kośmicki, Z. (2005). Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 50(4), 5-8.
 2. Carone, MT.; Pantaleo, A.; Pellerano, A. (2011). Influence of process parameters and biomass characteristics on the durability of pellets from the pruning residues of Oleaeuropea L. Biomass Bioenergy, 35, 402-10.
 3. Denysiuk, W. (2003). Techniczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele grzewcze. Rozprawa doktorska Olsztyn. Maszynopis.
 4. Denysiuk, W. (2007). Brykiety/pelety ze słomy w energetyce. Inżynieria Rolnicza 9(97), 41-47.
 5. García-Maraver, A.; Popov, V.; Zamorano, M. (2011). A review of European standards for pellet quality. Renewable Energy, 36, 3537-3540.
 6. Hejft, R. (2006). Wytwarzanie brykietów z odpadów roślinnych w ślimakowym układzie roboczym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 231-238.
 7. Hejft, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Politechnika Białostocka, Wyd. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, ISBN 8372042519.
 8. Holm, JK.; Henriksen, UB.; Hustad, JE.; Sorensen, LH. (2006). Toward an understanding of controlling parameters in softwood and hardwood pellet production. Energy Fuel, 20, 2686-94.
 9. Horabik, J. (2001). Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania. Acta Agrophysica, 54, 1-121.
 10. Jakubiak, M.; Kortylewski, W. (2008). Pelety podstawowym biopaliwem dla energetyki. Archiwum Spalania, 8, 3-4, 1-12.
 11. Kachel-Jakubowska, M.; Kraszkiewicz, A.; Szpryngiel, M.; Niedziółka, I. (2011). Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne. Inżynieria Rolnicza 6(131), 61-68.
 12. Kaliyan, N.; Morey, RV.; White, MD.; Doering, A. (2009). Roll-press briquetting and pelleting of corn stover and switchgrass. Trans ASAE, 52, 543-55.
 13. Karta charakterystyki Gliceryny technicznej. (2009). Rafineria Trzebinia S.A.
 14. McMullen, J.; Fasina, OO.; Wood, AW.; Feng, Y. (2005). Storage and handling characteristics of pellets from poultry litter. Appl Eng Agric, 21, 645-51.
 15. Muzyka, R.; Topolnicka, T.; Wilk, B. (2011). Determination of the quality parameters of liquid biomass. Power engineering and environment. Modern Energy Technologies and Renewable Energy Resources, Ostrowice 29-31. 08.2011, 104-108.
 16. Niedziółka, I.; Zuchniarz, A. (2006). Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. MOTROL, 8A, 232-237.
 17. Obernberger, I.; Thek, G. (2004). Physical characterisation and chemical composition of densified biomass fuels with regard to their combustion behaviour. Biomass Bioenergy, 27, 653-69.
 18. Skonecki, S.; Potręć, M.; Laskowski, J. (2011). Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych. Acta Agrophysica 18(2), 443-455.
 19. Skonecki, S.; Laskowski, J. (2012). Wpływ średnicy komory i wilgotności słomy pszennej na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica, 19(2), 415-424.
 20. Szczukowski, S.; Tworkowski, J. (2006). Zmiany w produkcji i wykorzystaniu biomasy w Polsce. Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podlaska fundacja rozwoju regionalnego, 25-28.
 21. Szwedziak, K. (2010). Energetyczne wykorzystanie słomy na terenie województwa opolskiego. Inżynieria Rolnicza, 5(123), 275-281.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu