BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowal Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zmiana struktury czynników ryzyka operacyjnego w bankach w latach 1998-2007
Change in the Structure Operational Risk Factors in Banks in the years 1998-2007
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 126, s. 109-125, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Sektor bankowy, Zarządzanie procesami
Operational risk, Banking sector, Process management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Reasumując, można sformułować następujące wnioski: 1. BKNB przeprowadził 3 badania, w ramach których analizowane były m.in. dane dotyczące pojedynczych strat operacyjnych. Z uwagi na istotne ograniczenia wyłącznie dane za okres 2005-2007 są reprezentatywne dla sektora bankowego. Wyniki badania BKNB za okres 2005-2007 pokazują, iż pod względem liczby strat najistotniejszymi kategoriami zdarzeń operacyjnych były dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami i oszustwa zewnętrzne, jak również linia biznesowa bankowość detaliczna. Natomiast biorąc pod uwagę wartość strat operacyjnych, najistotniejszymi kategoriami zdarzeń operacyjnych były klienci, produkty i praktyka biznesowa oraz dokonywanie transakcji, dostawa oraz zarządzanie procesami, a także linie biznesowe bankowość detaliczna i finansowanie przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

This study is aimed at the presentation of operational risk factors and their structure in banks. In order to reveal the structure of operational losses, the author analyses the results of three researches conducted by the Basel Committee on Banking Supervision in relation to the number and value of operational losses incurred by banks in the world in the years 1998-2007. Due to essential limitations, only the results of research in the period 2005-2007 are representative of the banking sector and indicate the categories: concluding transactions, process supply and management, external fraud and clients, products and business practice as well as business lines: retail banking and corporate financing as the most essential source of operational risk. The comparison of the research results with the research conducted by Risk Management Association of 2002 shows a shift of weights of operational risk factors from processes to people and external events, which is connected with the improvement of operational risk management processes in banks.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akkizidis S. I., Bouchereau V., Guide to Optimal Operational Risk & Basel II, Auerbach Publications, New York 2005.
 2. Krasodomska J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, PWE, Warszawa 2008.
 3. Matkowski P., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 4. Cope E. W., Piche M. T., Walter J. S., Macroenvironmental determinants of operational loss severity, "Journal of Banking & Finance" 2012, no. 36.
 5. Gadowska-Kaczmarczyk D., Opolski K., Czego się wystrzegać, "Bank" grudzień 2006.
 6. Galloppo G., Rogora A., What has worked in operational risk?, "Global Journal of Business Research" 2011, vol. 5, no. 3.
 7. Maderak K., Ewolucja metod kwantyfikacji ryzyka, "Bank" wrzesień 2010.
 8. Bank for International Settlements, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards a Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, Basel, June 2004.
 9. Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2013.
 10. Komisja Nadzoru Bankowego, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2004.
 11. Basel Committee on Banking Supervision, Annex D to Results from the 2008 Loss Data Colletion Exercise for Operational Risk, July 2009, s. 6-7, dokument dostępny na stronie www.bis.org [dostęp: 29.05.2012].
 12. Basel Committee on Banking Supervision, Operational Risk Loss Data Collection Exercise 2002: Summary of Data Collected, March 2003, dokument dostępny na stronie www.bis.org [dostęp: 29.05.2012].
 13. Basel Committee on Banking Supervision, Results from the 2008 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk, July 2009, dokument dostępny na stronie www.bis.org [dostęp: 29.05.2012].
 14. Basel Committee on Banking Supervision, The Quantitative Impact Study for Operational Risk: Overview of Individual Loss Data and Lessons Learned, January 2002, dokument dostępny na stronie www.bis.org [dostęp: 29.05.2012].
 15. Basel Committee on Banking Supervision, The 2002 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk: Summary of the Data Collected, March 2003, dokument dostępny na stronie www.bis.org [dostęp: 29.05.2012].
 16. Strum P., Operational and reputational risk in the European banking industry: The market reaction to operational risk events, "Journal of Economic Behavior & Organizations" 2012, dokument dostępny na stronie http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2012.04.005 [dostęp: 29.05.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu