BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Melnarowicz Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Melnarowicz Jarosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pomiar sukcesu w transakcjach fuzji i przejęć
Measurement of Success in the Transactions of Mergers and Acquisitions
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 126, s. 127-141, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Sukces przedsiębiorstwa, Pomiary, Fuzje i przejęcia
Success of the company, Measurement, Mergers and acquisitions
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Mierząc sukces transakcji fuzji i przejęć, należy w szczególności zwrócić uwagę na komplementarne efekty w dwóch obszarach działalności przedsiębiorstw: operacyjnej i finansowej. Uzyskiwane korzyści z działalności operacyjnej będą przekładały się na wyniki finansowe. Niemniej jednak przy samych transakcjach fuzji i przejęć zwraca się największą uwagę tylko i wyłącznie na korzyści finansowe. Jest to jedna z przyczyn, która spowodowała, że obecnie wykorzystuje się tak wiele metod i analiz, które w zależności od zastosowanego podejścia będą w stanie zwymiarować poszczególne obszary działalności, zapewniając przy tym rzetelność i obiektywność danych. W niniejszej publikacji poddano próbie analizę możliwych metod pomiaru sukcesu transakcji fuzji i przejęć. Ponadto, wskazano na najważniejsze czynniki i wskaźniki, którymi można posługiwać się w celu dokonania analizy i skutków transakcji fuzji i przejęć. Kluczową kwestią w tego typu problemach metodologicznych jest wyznaczenie prawidłowej metody, dopasowanej do charakteru transakcji, otoczenia, jak i innych istotnych uwarunkowań mających wpływ na ocenę transakcji. Wprowadzenie metody mieszanej, w której znajdą się kluczowe elementy różnych dostępnych metod, stwarza mocne podstawy oceny, według której można stwierdzić, czy transakcja fuzji i przejęć była sukcesem czy porażką. Interesariuszom, niezależnie od tego, czy spółka jest notowana na rynku kapitałowym, na ogół zależy na generowaniu wartości przedsiębiorstwa, która w perspektywie wzrostu działalności operacyjnej i finansowej będzie przynosić wymierne korzyści. Kluczowe w takich przypadkach jest wprowadzenia adekwatnych mierników, które pozwolą oszacować, czy przedsiębiorstwo generuje dodatkową wartość po transakcji fuzji i przejęć oraz czy realizuje przyjęte cele. Wyzwaniem jest również sam sposób pomiaru wartości dla akcjonariuszy i efektów jej tworzenia w sytuacji, gdy występuje słaba zależności między cenami akcji oraz rynkową wartością spółki, a tradycyjnymi wskaźnikami ich oceny, opisanymi w tym rozdziale. Tabela 3 syntetycznie pokazuje najważniejsze wady i zalety poszczególnych metod.(fragment tekstu)

The operations of mergers and acquisitions are risk related. It results from the fact that these operations are complex, multi-stage and frequently unique. They cause profound changes in many areas of operation of the merged companies and have a great impact of the external environment. The initiation and implementation of this sort of process may be regarded as the most complex and expensive business operations which require diversified and frequently unique competencies. When undertaking the transaction of merger or acquisition, one should consider the risk of failure and the necessity of writing off the incurred costs as losses, and in the case of its implementation the possibility of missing the set goals planned. The success of an acquisition is achieved only when it is possible to achieve the growth of market value of the company founded as a result of the merger or the capital group composed of the buyer and the overtaken company, in comparison with the value of each of them before the operation. Studying the literature and analysing numerous researches, it is easy to notice a regularity that despite a considerable awareness of risk, the group of people planning such transactions are definitely optimistic, the evaluation itself made by managers in relation to the transactions they have already concluded, differs significantly from the evaluation made by financiers. The differences result primarily from different criteria adopted and treating the effects of mergers and acquisitions from a different time perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 2. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Onepress, Gliwice 2007.
 3. Dudycz T., Wartość jako kryterium efektywności, Indygo Zahir Media, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
 4. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, red. M. Panfil, Difin, Warszawa 2008.
 5. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 6. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 7. Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, red. M. Lewandowski, WIG- -Press, Warszawa 2001.
 8. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 9. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 10. Sudarsanam S., Creating Value from Mergers and Acquisitions. The Challenges, Prentice Hall 2003.
 11. Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
 12. A NetJets Study of European M&A, Doing The Deal 2012, London, 15.11.2011.
 13. Kaplan S. N., Mitchell M. L., Wruck K. H., Clinical Exploration of Value Creation and Destruction in Acquisitions: Organizational Design, Incentives and Internal Capital Markets, Center for Research in Security Prices, Working Paper, no. 450 (July).
 14. Kaplan S. N., Mitchell M. L., Wruck K. H., Clinical Exploration of Value Creation and Destruction in Acquisitions: Organizational Design, Incentives and Internal Capital Markets, Center of Research in Security Prices, Graduate School of Business, University of Chicago, CRSP no. 450.
 15. Kaplan S. N., Weisbach M., The Success of Acquistions: Evidence from Divestitures, "Journal of Finance" March 1992, vol. 47, no. 1.
 16. Lewandowski M., Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - materiały dydaktyczne nr 30, Poznań 1998.
 17. Myers R., Metric Wars, "CFO: The Magazine for Senior Financial Executives Magazine" 1996, vol. 12, no. 10.
 18. Wróbel P., Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu