BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzebiński Wojciech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Spostrzeganie jakości funkcjonalnej usługi edukacyjnej dostarczanej studentom na uczelni (na podstawie badań studentów I roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
The Perception of Functional Quality of Educational Services Provided to University Students
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 125, s. 75-94, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Jakość, Szkolnictwo wyższe
Education, Quality, Higher education
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedstawione wyniki wskazują, że spostrzeganie jakości funkcjonalnej usługi edukacyjnej na uczelni nie jest w pełni rozwinięte wśród początkujących studentów. Niższa częstość odpowiedzi oraz niższe korelacje z resztą skali niektórych pozycji związanych m.in. z egzaminami, stypendiami, Biblioteką, Dziekanatem czy Biurem ds. Absolwentów mogą być związane z niewielkim osobistym doświadczeniem studentów I roku w tych kwestiach. Przy okazji okazało się, że spersonalizowane stwierdzenia w kwestionariuszu oraz wyraźna instrukcja, aby oceniać wyłącznie własne doświadczenie, nie zapobiegły umieszczaniu opinii opartych wyłącznie na wizerunku. Wynik ten może stanowić argument za tym, by w badaniach nad spostrzeganiem jakości funkcjonalnej usługi edukacyjnej przyjmować za obiekt badań studentów starszych lat, ponieważ postawy początkujących studentów względem szeregu właściwości jakości funkcjonalnej usługi edukacyjnej wydają się być jeszcze słabo ukształtowane. Po wykluczeniu właściwości, co do których uznano za prawdopodobne niskie doświadczenie studentów, analiza składowych głównych pozwoliła na identyfika(fragment tekstu)

The study verifies two hypotheses relating to the perception of the functional quality of educational services by students beginning university studies: (1) the dimensional structure of functional quality perception can be identified; (2) there are no bases developed for certain characteristics connected with functional quality. A questionnaire survey was conducted among the first year students of the Bachelor's studies at the Warsaw School of Economics. Thanks to the principal components analysis (PCA) the dimensional characteristics of functional quality perception by students was identified, with three dimensions of the highest own values, i.e. the conditions of students' extracurricular activities, the functioning of electronic application of servicing students and studying conditions.These dimensions were interpreted as the areas of the highest accessibility of developed attitudes among beginning students. It was noticed that certain examined items, for example those connected with examinations, scholarships or library, indicate a low response frequency or low correlation with the remaining items, which may be interpreted as a manifestation of a low level of students' experience within the characteristics related to functional quality in the areas corresponding to these items.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carr A., Psychologia pozytywna, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 2. Chowdhury A. H., Iqbal Md. T., Miah Md. K., A Study of Service Quality Determinants of Private Univerisites in Bangladesh Using SERVQUAL, Journal of Knowledge Globalization 2010, Vol. 3, no. 1.
 3. Doroszewicz S., Metoda pomiaru jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, red. S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 4. Doroszewicz S., Jakość kształcenia studentów studiów stacjonarnych SGH i AE Poznań w kontekście modeli kształcenia wg Joyce'a i innych teoretyków, w: Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym, red. D. Wosik, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 5. Doroszewicz S., Metodyka badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym, w: Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 6. Kobylińska A., Model jakości kształcenia w Szkole Głównej Handlowej z perspektywy studentów studiów niestacjonarnych, w: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych, red. S. Doroszewicz, A. Kobylińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 7. Kobylińska A., Metodyka badania jakości usług, w: Metodyka i badania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce, red. S. Doroszewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 8. Kobylińska A., Metodyka badań jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Wyniki pomiarów jakości kształcenia studentów studiów stacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej, w: Systemy zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym, red. D. Wosik, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 9. Kotler Ph., Marketing, Rebis, Warszawa 2005.
 10. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010.
 11. Ling C. L., Lau T. C., Tan H. P., The Impact of Resource Input Model of Education Quality on the Overall Students' Perceived Service Quality, Canadian Social Science 2010, Vol. 6, no. 2.
 12. Malarska A., Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, SPSS Polska, Kraków 2005.
 13. Nadiri H., Kandampully J., Hussain K., Students' perceptions of service quality in higher education, Total Quality Management, May 2009, Vol. 20, no. 5.
 14. Parasuraman A., Berry L., Zeithaml V., Perceived Service Quality as a Customer-Based Performance Measure: An Empirical Examination of Organizational Barriers Using an Extended Service Model, Human Resources Management 1991.
 15. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L., Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 16. Quinn A., Lemay G., Larsen P., Johnson D. M., Service quality in higher education, Total Quality Management, February 2009, Vol. 20, No. 2.
 17. Rószkiewicz M., Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych, C. H. Beck, Warszawa 2002.
 18. Ryff D., Singer B., From social structure to biology, in: Snyder C. R., Lopez S. J. (ed.), Handbook of positive psychology, Oxford University Press 2002.
 19. Witek J., Jakość obsługi klienta w kontekście zarządzania firmą usługową, http://mup. pomocprawna.info/mup_document,40.html [dostęp: 31.07.2011].
 20. http://en.wikipedia.org/.wiki/Customer_service [dostęp: 31.07.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu