BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliszkiewicz Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie zaufaniem i dzielenie się wiedzą - przegląd literatury
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '10, 2010, s. 315 - 322, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zaufanie organizacyjne, Wiedza w organizacji, Zarządzanie wiedzą, Wymiana informacji, Transfer wiedzy, Zarządzanie zaufaniem
Trust, Organizational trust, Knowledge in organization, Knowledge management, Information exchange, Knowledge transfer, Trust management
Abstrakt
Wiedza organizacji jest najcenniejszym zasobem, ponieważ zawiera wartości niematerialne i prawne, procedury oraz procesy twórcze, które trudno jest skopiować. Większość wyników badań wskazuje, że dzielenie się wiedzą jest warunkiem wstępnym dla rozwoju nowych technologii i produktów. K.G. Smith w swoich badaniach wykazał, że zdolność pracowników organizacji do dzielenia się wiedzą decyduje o tempie, w jakim wprowadzane są nowe produkty i usługi. Ponadto, możliwość wymiany wiedzy między jednostkami wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wymiana wiedzy wpływa na zwiększenie wydajności pracowników. Przedsiębiorstwa mogą wykonywać interdyscyplinarne projekty, dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń w ramach grup i pomiędzy grupami. W organizacji ważną kwestią jest sprawdzenie tego, co wpływa na to, że dzielenie się wiedzą jest efektywne. Zaufanie uważane jest za jeden z czynników wpływających na podjęcie decyzji o dzieleniu się z kimś wiedzą. W wielu wcześniejszych badaniach stwierdzono, że zaufanie ma wpływ na postawy w miejscu pracy, zachowania i wyniki. Na podstawie istniejących wyników badań dotyczących transferu wiedzy i zaufania w opracowaniu skupiono się na powiązaniu tych dwóch procesów oraz zbadaniu czynników, które pomagają wyjaśnić, dlaczego ludzie są gotowi do dzielenia się wiedzą. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrams L.C., Cross R., Lesser E., Levin D.Z., Nurturing Interpersonal Tmst in Knowledge-sharing Networks, "Academy of Management Executive" 2003, nr 17 (4).
 2. Argote L., Ingram P., Levine J.M., Moreland R.L., Knowledge Transfer in Organizations, "Organisational Behavior and Human Decision Processes" 2000, nr 1.
 3. Awad E.M., Ghaziri H.M., Knowledge Management, Pearson Education International, New Jersey 2004.
 4. Blomqvist K., The Many Faces of Trust, "Scandinavian Journal of Management" 1997, nr 3.
 5. Chowdhury S., The Role of Affect - and Cognitions-based Trust in Complex Knowledge Sharing, "Journal of Managerial Issues" 2005, nr 17 (3).
 6. Cummings J.N., Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge Sharing in a Global Organization, "Management Science" 2004, nr 50 (3).
 7. Davenport Th., Prusak L., Working Knowledge - How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 8. Dirks K.T., Ferrin D.L., The Role of Tmst in Organizational Settings, "Organization Science" 2001, nr 12.
 9. Empson L,, Fear of Exploitation and Fear of Contamination: Impediments to Knowledge Sharing in Mergers Between Professional Service Firms, "Human Relations" 2001, nr 54 (7).
 10. Gierszewska G., Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. W: Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, red. J. Kisielnicki, Monografie i Opracowania nr 4, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003.
 11. Golembiewski R.T., McConkie M., The Centrality of Interpersonal Trust in Group Processes. W: Theories of Group Processes, red. C.L. Cooper, Wiley, New York 1975.
 12. Grant R.M., Toward a Knowledge-based Theory of the Firm, "Strategic Management Journal" 1996, nr 17.
 13. Hwang P., Burgers W.P., Properties of Trust: an Analytical View, "Organisational Behavior and Human Decision Processes" 1997, nr 69 (1).
 14. Jones G., George J., The Experience and Evolution of Tmst: Implications for Cooperation and Teamwork, "Academy of Management Review" 1998.
 15. Kim W.C., Mauborgne R.A., Procedural Justice, Attitudes, and Subsidiary Top Management Compliance with Multinationals ' Corporate Strategic Decision, "Academy of Management Journal" 1997, nr 36 (3).
 16. Kogut B., Zander U., Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities and the Replication of Technology, "Organization Science" 1992, nr 3 (3).
 17. Kramer R.M., Trust and Distrust: Emerging Questions, Enduring Questions, "Annual Review of Psychology" 1999, nr 50.
 18. Levin D.Z. Cross R., The Strength of Weak Ties You Can Trust: the Mediating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer, "Management Science" 2004, nr 50.
 19. Liebeskind J.P., Knowledge, Strategy, and the Theory of the Firm, "Strategic Management Journal" 1996, nr 17.
 20. Matzler K., Rier M., Hinterhuber H.H., Rentzl B., Stadler C., Methods and Concepts in Management: Significance, Satisfaction and Suggestions for Further Research: Perspectives from Germany, Austria and Switzerland, "Strategic Change" 2005, nr 14 (1).
 21. Mayer R.C., Davis J.H., Schoormann F.D., An Integrative Model of Organisational Trust, "Academy of Management Review" 1995, nr 20 (3).
 22. Nahapiet J., Goshal S., Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Management Review" 1998, nr 23 (2).
 23. Nelson K., Cooprider J., The Contribution of Shared Knowledge to IS Group Perfomance, "MIS Quarterly" 1996, vol. 20, nr 4.
 24. Nieścior A., Zaufanie w normach ISO serii 9000, "Problemy Jakości" 1999, nr 9.
 25. Nonaka I., Takeuchi H., The Knowledge-creating Company - How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York/Oxford 1995.
 26. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 27. Renzl B., Trust in Management and Knowledge Sharing: The Mediating Effects of Fear and Knowledge Documentation, "Omega" 2008, nr 36.
 28. Robbins St.P., Managing Today, Prentice Hall Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 29. Smith K.G., Collins C.J., Clark K.D., Existing Knowledge, Knowledge Creation Capability, and the Rate of New Product Introduction in High-technology Firms, "Academy of Management Journal" 2005, nr 48 (2).
 30. Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 1997, nr 18 (7).
 31. von Krogh G. The Communal Resource and Information Systems, "Journal of Strategic Information Systems" 2002, nr 11 (2).
 32. Wasko M.M., Faraj S., Why Should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice, "MIS Quartely" 2005, nr 29 (1).
 33. Zand D.E., Trust and Managerial Problem Solving, "Administrative Science Quartely" 1972, vol. 17, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu