BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatek-Sołtys Agnieszka (Pedagogical University of Cracow), Wiedermann Krzysztof (Pedagogical University of Cracow), Mainet Helene (Blaise Pascal University, Clermon-Ferrand, France), Edouard Jean-Charles (Blaise Pascal University, Clermon-Ferrand, France)
Tytuł
The Role of Industry in Satellite Towns of Polish and French Metropolitan Areas : Case Study of Myślenice and Issoire
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 25, s. 194-211, ryc., foto., bibliogr. 19 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Contemporary Issues in Polish Industrial Geography
Słowa kluczowe
Miasto, Obszar metropolitalny, Okręg przemysłowy, Studium przypadku
City, Metropolitan area, Industrial district, Case study
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Myślenice, Issoire
Abstrakt
The emerging problem of changing and shrinking economic base of many small towns causesnecessity of searching for new paths of development for them. Former central service functionsexisting in many small towns are largely washed out to larger cities as a result of thepresent metropolisationprocesses. The question arises to what extent these towns are or may be attractive for thedevelopment of production functions.The aim of the paper is to show the role of industry for the development of small towns in Małopolskain Poland and Auvergne in France on the case studies of Myślenice and Issoire.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrecht, S. (2013). Rozwój systemu transportu w Małopolsce. In: Przestrzeń publiczna - od użyteczności do kreatywności. Małopolskie Studia Regionalne, 2-3(28-29)/2013, 123-128. Kraków: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 2. Bilska-Wdowiarz, M. (2009). Nowoczesne strefy przemysłowe w strukturze małych miast i miejscowości w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym In: T. Marszał (ed.), Funkcja przemysłowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 3. Domański, B. (2004). Local and regional embeddedness of foreign industrial investors in Poland. Prace Geograficzne, 114, 37-54.
 4. Domański, B., Gwosdz, K., Huculak, M., Wiedermann, K. (2005). Oddziaływanie SSE Euro-Park Mielec na otoczenie lokalne. Powiązania firm i efekty mnożnikowe. In: B. Domański, K. Gwosdz (eds.), Dziesięć lat doświadczeń pierwszej polskiej specjalnej strefy ekonomicznej Mielec 1995- 2005. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz ARP o. Mielec.
 5. Domański, B., Gwosdz, K. (2010), Multiplier effects in local and regional development. Quaestiones Geographicae, 29(2), 27-38.
 6. Edouard, J.C. (2010). Les petites villes du Massif central. In: L. Cailly, M. Vanier (eds.), La France, une géographie urbaine, collection U, A. Colin, 363, 165-168.
 7. Jarczewski, W., Huculak, M. (eds.) (2011). Sukces polityki proinwestycyjnej. Niepołomice 1990-2010. Wnioski dla władz lokalnych. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 8. Kwiatek-Sołtys, A. (2004). Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 9. Kwiatek-Sołtys, A. (2011). Bariers and factors of growth of small towns of Poland. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19, 363-370.
 10. Mainet, H., Delaforge, Q. (2011). Pratiques spatiales des ménages des villes intermédiaires: entre logiques de seuil et effets d'emboîtement. L'exemple du Sud de l'agglomération clermontoise (Issoire et Brioude). In: M. Giroud, H. Mainet, J.-C. Edouard (eds.), Les mobilités spatiales dans les villes intermédiaires. Territoires, pratiques, regulations. PUBP, collection CERAMAC, 29, 197-214.
 11. Marszał, T. (ed.) (2009). Funkcja przemysłowa małych miast. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 12. Rachwał, T., Wiedermann, K. (2008). Multiplier effects in regional development: The case of the motor vehicle industry in Silesian voivodeship (Poland). Quaestiones Geographicae, 27(1), 67-80.
 13. Rachwał, T. (2012a). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast. In: Z. Makieła (ed.), Miasto innowacyjne. Wiedza - Przedsiębiorczość - Marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, t. CXLI, Warszawa, 135-152.
 14. Rachwał, T. (2012b). Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych. In: M.J. Nowak, T. Skotarczak (eds.), Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, 195-218.
 15. Rajman, J. (2000, 2001). Sieć osadnicza województwa małopolskiego w okresie transformacji społeczno- gospodarczej. Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, 31-32, 61-79.
 16. Rajman, J. (2001). Zmienna rola przemysłu jako czynnika miastotwórczego. In: J. Rajman (ed.), Polska - Europa: gospodarka, przemysł. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP, 109-124.
 17. Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005). Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 18. Wiedermann, K. (2008). Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 98-106.
 19. Więckowski, M., Michniak, D., Bednarek-Szczepańska, M., Chrenka, B., Ira, V., Komornicki, T., Rosik, P., Stępniak, M., Székely, V., Śleszyński, P., Świątek, D., Wiśniewski, R. (2013). Pogranicze polsko-słowackie - przestrzeń dla rozwoju. Wyniki badań projektu INFRAREGTUR w zakresie dostępności przestrzennej. In: Przestrzeń publiczna - od użyteczności do kreatywności. Małopolskie Studia Regionalne, 2-3(28-29)/2013, 129-142. Kraków: Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu