BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tobolska Anna (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Choice of Locations by Foreign Investors : Motives for and Factors of Starting a Manufacturing Activity : the Example of Selected Factories in Poland
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2014, nr 25, s. 230-250, tab., ryc., bibliogr. 57 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Contemporary Issues in Polish Industrial Geography
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Modele lokalizacji, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych
Foreign investment, Location models, Investment decisions
Uwagi
summ.
Abstrakt
The choice of a location is one of the most important decisions taken by an enterprise, both at start-up and at other stages of its life cycle involving a relocation of activity or a spatial fragmentation of the chain of value-added generation. The choice of a location by an enterprise is also of great significance for the development of the region selected, its economic and social structure, and the pattern of its spatial links. That is what makes the choice of a location one of major research problems in socio-economic geography, and in particular in its sub-discipline - industrial geography, with its scope of research embracing issues in location theory and factors of the location of enterprises and industrial plants. This paper offers an analysis of the location factors of selected factories - affiliates of international corporations, in terms of their strategic decisions of expansion onto markets abroad in the form of foreign direct investment (FDI). For international corporations, the choice of a new place of economic activity is closely connected with global advantages of conducting business at the international scale and with motives for their internationalisation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bathelt, H., Glückler, J. (2003). Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehungen in räumlicher Perspektive. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer.
 2. Behrens, C. (1971). Allgemeine Standortsbestimmungslehre. Opladen: Verlag.
 3. Brücher, W. (1982). Industriegeographie. Braunschweig: Westermann.
 4. Budner, W. (2004). Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 5. Chojnicki, Z., Czyż, T. (2005). Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 219. Warszawa.
 6. Chojnicki, Z., Czyż, T. (2007). Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79(3-4), 423-428.
 7. Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Cieślik, A. (2005). Geografia inwestycji zagranicznych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Deutsches Institut für Urbanistik. (1994). Standortbedingungen in Deutschland und Bedeutung von Standortfaktoren. Berlin.
 10. Dicken, P., Lloyd, P.E. (1999). Standort und Raum - Theoretische Perspektiven der Wirtschaftsgeographie. Stuttgart: Ulmer.
 11. Domański, B. (2001). Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.
 12. Dziemianowicz, W. (1997). Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 21(54). Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 13. Dunning, J.H. (1980). Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies, 11(1).
 14. Dunning, J.H. (1998). Location and the Multinational Enterprise: A Neglected Factor? Journal of International Business Studies, 29(1).
 15. Fierla, I., Kuciński, K. (2001). Lokalizacja przedsiębiorstwa a konkurencyjność. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, LXXVI, p. 65. Warszawa: SGH.
 16. Giese, E., Mossig, I., Schröder, H. (2011). Globalisierung der Wirtschaft. Eine wirtschaftsgeographische Einführung. Paderborn: Verlag Schöingh.
 17. Godlewska-Majkowska, H. (2013). Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. Warszawa: Difin.
 18. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Grabow, B., Henckel, D., Hollbach-Grömig, B. (1995). Weiche Standortfaktoren. Stuttgart: Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik.
 20. Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Hansmann, K. (1974). Entscheidungsmodelle zur Standortplannung der Industrieunternehmen. Wiesbaden: Verlag.
 22. Kortus, B. (1986). Wstęp do geografii przemysłu. Warszawa: PWN.
 23. Kuciński, K. (red.) (2009). Geografia ekonomiczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business.
 24. Kulke, E. (1990). Faktoren industrieller Standortwahl - theoretische Ansätze und empirische Ergebnisse. Geographie und Schule, 12 H.63, 2-8.
 25. Kulke, E. (2009). Wirtschaftsgeographie. Pederborn: Schöningh Verlag.
 26. Kutschker, M., Schmid, S. (2005). Internationales Management. München-Wien: Oldenbourg Verlag.
 27. Launhardt, C.W. (1882). Die Bestimmung des Zweckmässigsten Standortes einer Gewerblichen Anlage. Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 26(3), 105-116.
 28. Mühlbradt, F.W. (1999). Wirtschaftslexikon. Berlin: Cornelsen.
 29. Porter, M.E. (1993). Nationale Wettbewerbs Vorteile. Wien: Ueberreuter.
 30. Przybyła, M. (ed.) (2003). Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 31. Rachwał, T. (2013). Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 189-211.
 32. Ruppert, R. (1988). Die portugiesische Industrie. In: W. Ritter, R. Ruppert, K.L. Storck (eds.), Portugal im Aufbruch? Nürnberg: Selbsverlag.
 33. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 34. Schamp, E.W. (2000). Vernetzte Produktion. Industriegeographie aus institutioneller Perspektive. Darmstadt: Wissenchaftliche Buchgesellschaft.
 35. Schiller, D., Revilla Diez, J., Zvirgzde, D. (2013). Location choices of multinational companies in transition economies. A Literature Review, WP2/05 Search Working Paper.
 36. Schmenner, P.W. (1982). Making Business Location Decisions. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 37. Stachowiak, K. (2007). Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 38. Stoner, J.A.F., Wankel, C. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
 39. Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 40. Stryjakiewicz, T. (ed.) (2005). Impact of foreign investors on regional and local development: the case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. in Poznań. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 41. Stryjakiewicz, T. (2009). Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. In: I. Jażewicz (ed.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 94-102.
 42. Tarski, I. (1963). Transport jako czynnik lokalizacji produkcji. Warszawa: PWE.
 43. Tobolska, A. (2006). Strategie globalne a nowe formy organizacji przedsiębiorstw transnarodowych. In: Z. Zioło, T. Rachwał (eds.), Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość - Edukacja, 2, 125-143.
 44. Tobolska, A. (2008). Przestrzenne aspekty ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych w koncepcjach internacjonalizacji. In: T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (eds.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Biuletyn IGS-E iGP, UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 3. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 89-113.
 45. Tobolska, A. (2010). Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zachowania korporacji międzynarodowych - wymiar przestrzenny. Ekonomista, 2/2010. Warszawa: Wydawnictwo KeyText, 243-258.
 46. Tobolska, A. (2011). Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce. In: L. Mierzejewska, M. Wdowicka (eds.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzenne UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 15. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 55-67.
 47. UNCTAD. (2009). Word Investment Prospects Survey 2009-2011. United Nations, New York and Geneva. Retrieved from unctad.org/en/docs/diaeia20098_en.pdf.
 48. Vernon, R. (1966). International Trade and International Investment in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, 2.
 49. Voppel, G. (1999). Wirtschaftsgeographie - Räumliche Ordnung der Weltwirtschaft unter marktwirtschaftlichen Bedingungn. Stuttgart: Teubner, p. 39.
 50. Weber, A. (1909). Theory of the Location of Industries. Chicago: The University of Chicago Press, 1929. Retrieved from archive.org/stream/alfredweberstheo00webe/alfredweberstheo00webe_ djvu.txt.
 51. Weber, A. (1909). Über den Standort derIndustrie. 1. Teil. Reine Theorie des Standortes. Tübingen.
 52. Weber, H.K. (1985). Industriebetriebslehre. Berlin-Heidelberg-New York-Tokyo: Springer.
 53. Wdowicka, M. (2005). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 54. Wieloński, A. (2005). Geografia przemysłu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 33-38.
 55. Yip, G.S. (2004). Strategia globalna. Warszawa: PWE.
 56. Zajda, Z. (1972). Ekonomiczne problemy lokalizacji przemysłowej. In: K. Secomski (ed.), Elementy teorii planowania przestrzennego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 57. Zorska, A. (1998). Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu