BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilk Iwona (Politechnika Łódzka), Keck-Wilk Małgorzata (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych
Tourists' Expectations Towards the Agritourism Farms' Offer
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 243-250, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Marketing turystyczny, Turystyka wiejska, Turystyka, Badanie opinii
Agrotourism, Tourism marketing, Rural tourism, Tourism, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
groturystyka odgrywa istotną rolę w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Jej realizacja jest uwarunkowana rozpoznaniem potrzeb agroturystów w odniesieniu do pożądanego kształtu elementów składowych oferty agroturystycznej, co przyczynia się do ich doskonalenia w ramach marketingowej działalności gospodarstw agroturystycznych. Celem przeprowadzonych badań było określenie oczekiwań klientów wobec oferty gospodarstw agroturystycznych w regionie łódzkim. Badania zostały zrealizowane na próbie 120 respondentów w 2011 roku (lipiec-sierpień). W świetle tych badań można stwierdzić, że agroturyści oczekują oferty dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, będącej efektem możliwości wyboru spośród różnych wariantów propozycji gospodarstwa agroturystycznego. (abstrakt oryginalny)

Agritourism plays an important role in multifunctional agriculture. Its development depends on agritourists' needs identification in relation to the desired agritourism offer components which contributes to their improvement within agritourism farms market activity. The aim of the study was to determine customers preferences towards the agritourism farms offer in the Lodz region. The study was carried out on a sample of 120 respondents in 2011 (July-August) and revealed that agritourists expect an offer, consisting of the components of various options offered by agritourism farm, matching their individual needs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A., 2009. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  2. Knecht D., 2009. Agroturystyka w agrobiznesie. C.H. Beck, Warszawa.
  3. Passaris S., Sokólska J., Vinaver K., 2002. Rozwój obszarów wiejskich i turystyka. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Białystok-Paryż.
  4. Sikora J., 2012. Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. C.H. Beck, Warszawa.
  5. Sznajder M., Przezbórska L., 2006. Agroturystyka. PWE, Warszawa.
  6. Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. 2012. Red. J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wyd. Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu