BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraszkiewicz Artur (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kachel-Jakubowska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Szpryngiel Mieczysław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Niedziółka Ignacy (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Analiza wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych z surowców roślinnych
The Analysis of the Selected Quality Properties of Pellets Made of Plant Raw Materials
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 167-173, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Biomasa, Energia, Jakość, Energia odnawialna, Surowce roślinne, Cechy jakościowe, Surowce
Biomass, Energy, Quality, Renewable energy, Raw plant materials, Quality characteristics, Raw materials
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono analizę wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych ze słomy pszennej ozimej, żytniej, pszenżyta ozimego dwóch odmian - Grenado i Fredro, mieszanki zbożowej, gryczanej i z siana łąkowego. Ocenie poddano następujące cechy wytworzonego peletu: wilgotność, wartość opałową i trwałość mechaniczną. Posłużono się metodami ogólnie przyjętymi w tego typu badaniach, opisanymi w normie PN-EN 14961 "Biopaliwa stałe - specyfikacje paliw i klasy". Badania wykazały, że rozpatrywane cechy jakościowe wytworzonych peletów w aspekcie ich energetycznego wykorzystania oraz transportu i przechowywania były na wysokim poziomie, a otrzymane wyniki były porównywalne z danymi prezentowanymi przez innych badaczy. Zauważono również, że wszystkie rozpatrywane cechy, dla każdego materiału wyjściowego z którego powstał pelet, spełniały wymagania jakościowe stosownej normy, a produkt ten mógł być dopuszczony do obrotu na rynku biopaliw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the analysis of the selected quality properties of pellets produced of winter wheat straw, rye straw, Grenado and Fredro winter triticale, wheat mixture, buckwheat and meadow hay. The following properties of the produced pellets were evaluated: moisture, calorific value and mechanical strength. Generally accepted methods, set forth in the standard PN-EN 14961 "Solid biofuels- fuel specifications and classes" were used. The research proved that the considered quality properties of the produced pellets on account of their energy use, transport and storing were on a high level and the obtained results were comparable to the data presented by other researchers. It was also reported that all discussed properties for each initial material, of which pellet was made, met the quality requirements of the used standard and the product could have been admitted for turnover on the biofuels market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk, F. (2010). Wpływ wilgotności słomy zbożowej na stopień zagęszczenia uzyskiwanych brykietów. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 7-13.
  2. Denisiuk, W. (2009). Słoma jako paliwo. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 83-89.
  3. Hejft, R. (2002). Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Radom, Wyd. ITE, ISBN 8372042519.
  4. Hejft, R.; Obidziński, S. (2006). Produkcja granulatu i brykietów w aspekcie cech jakosciowych. Czysta Energia, 6(55), 23-27.
  5. Kornacki, A.; Maj, G. (2011). Wybrane właściwości peletów wytworzonych z trawy pozyskanej z trawnika przydomowego. Inżynieria Rolnicza, 1(126), 103-108.
  6. Rybak, W. (2006). Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Wrocław, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, ISBN 8370859380.
  7. PN-EN 14774-1:2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie zawartości wilgoci - Metoda suszarkowa.
  8. PN-EN 14961:2010. Biopaliwa stałe - specyfikacje paliw i klasy.
  9. PN-EN 14918:2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie wartości opałowej.
  10. PN-EN 15210-1:2010. Biopaliwa stałe - Oznaczanie wytrzymałości mechanicznej brykietów i peletów - Część 1: Pelety.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu