BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewski Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Udział młodych naukowców w realizacji projektów europejskich jako szansa poprawy warsztatu metodycznego
Participation of Young Researchers in Realization of European Research Projects as an Opportunity to Improve Methodological Capabilities
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 76-83, tab., bibliogr. 3 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Pracownicy naukowi, Analiza kosztów i korzyści (AKK), Polityka badawczo-rozwojowa, Międzynarodowa współpraca naukowa
Academic staff, Cost-benefit analysis (CBA), R&D policy, International scientific cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uczestnictwo w projektach badawczych jest bez wątpienia kluczowym czynnikiem w rozwoju zawodowym młodych pracowników naukowych. W szczególności cenne jest zaangażowanie w działalność badawczą w ramach międzynarodowych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej ze względu na szanse, jakie stwarza udział w dużych zespołach badawczych otrzymujących znaczące fundusze na zaawansowane metodycznie projekty badawcze. W opracowaniu poddano analizie wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 17 pracowników naukowych reprezentujących nauki ekonomiczno-rolnicze. Wynik tej analizy przeprowadzonej z zastosowaniem wzorca analizy SWOT prowadzi do wniosku, że zgłoszone przez ankietowanych korzyści i szanse wyraźnie przeważają nad osobistymi kosztami i zagrożeniami. Wśród korzyści młodzi naukowcy najwyżej oceniają możliwość doskonalenia warsztatu naukowego (głównie poprzez zdobywanie nowej wiedzy metodycznej) i nawiązywanie kontaktów z naukowcami z zagranicznych ośrodków naukowych. Inspiracje wynikające z pracy w tych projektach i perspektywy kontynuowania współpracy w przyszłości wymieniane są jako najważniejsze szanse. Do najsilniej podkreślanych osobistych kosztów należy zaliczyć konflikty z obowiązkami rodzinnymi i z innymi obowiązkami zawodowymi. (abstrakt oryginalny)

Active involvement of young scientists in research activities in early stages of their careers in science undoubtedly is a key driver of their professional development. Specifically, participation in European research projects that provide substantial funding for collaborative research by international teams may be considered as a great opportunity for young researchers. In this paper results of the survey made on the sample of 17 young scientists are presented. The general conclusion from the analyses conducted with the use of SWOT analysis framework is that reported benefits and opportunities significantly overcome potential personal costs and threats. Of the benefits young researchers rank the highest is the possibility to gain new knowledge and skills and to establish contacts within the international research community. Inspiration resulting from previous activities and the possibility of being involved in future international projects are considered the most important opportunities. Conflict with other work responsibilities and less time devoted to families are the key personal costs. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. British Council 2010: Young Scientists programme. [http://www.britishcouncil.pl/pdf/ young_scientists_programme.pdf].
  2. Ishiyama J. 2002: Does early participation in undergraduate research benefit social science and humanities students? College Student Journal, September.
  3. ITP 2010: Providing Young Researchers Opportunities to Perform on the Global stage. [http:// www.ans.kobe-u.ac.jp/itp/english].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu