BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żak Dariusz, Grzegorz (Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach)
Tytuł
Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce
Legal Aspects of Business Development and Innovation in Poland
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 299-307, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój przedsiębiorczości, Innowacje, Działalność gospodarcza, Konkurencyjność, Prawo
Entrepreneurship development, Innovations, Business activity, Competitiveness, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na wstępie artykułu zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z tematem opracowania. Artykuł koncentruje się na przesłankach i ideach kreowania przedsiębiorczości i innowacji. Z jednej strony, opracowanie ma ukazać czytelnikowi podstawowe instrumenty prawne pozwalające podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce oraz wyjawić rolę organów państwa w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Z drugiej strony, opracowanie ma na celu wskazywać na regulacje prawne związane z konkurencyjnością oraz wspieraniem innowacyjności przedsiębiorców, z uwzględnieniem bieżących potrzeb i trendów występujących na rynku. (abstrakt oryginalny)

At the beginning of this article the basic concepts related to the topic issues are presented. The article focuses on the rationale and ideas of creating entrepreneurship and innovation. On the one hand the work's aim is to show the basic legal instruments which allow to conduct business in Poland, and to demonstrate the role of state bodies in the promotion of entrepreneurship. However, on the other hand the aim of this work is to show the legal instruments connected with competition and encourage entrepreneurs' innovativeness, taking into account the current needs and trends occurring on the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drozdowski R., Matczak P., 2004. Samozatrudnienie: analiza wyników badań. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 2. Drucker P.F., 1992. Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
 3. Matusiak K.B., 2005. Innowacje i transfer technologii: słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 4. Matusiak K.B., 2010. Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. SGH w Warszawie, Warszawa.
 5. Ośrodki Innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012. 2012. Red. A. Bąkowski, M. Mażewska. Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa.
 6. Stawicki A., Stawicki E., Bachr J., Krüger J., Kwieciński T., Radwański M., Turno B., Wędrychowska-Karpińska A., Wiercińska-Krużewska A., Wierciński A., 2011. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 7. Świtalski W., 2005. Innowacje i konkurencyjność. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. 2011. Red. A. Stawicki, E. Stawicki. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2006. Dz. U. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.
 10. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. 2003. Dz. U. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. 2004. Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 2007. Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.
 13. Wiercińska-Krużewska A., Stawicki E., 2011. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 14. Zalewski A., 1995. Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia). W: Gospodarka miejska. Red. E. Dżbik. Wyd. SGH, Warszawa, 8.
 15. Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. 2001. Red. M. Brzeziński. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu