BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomczak Franciszek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Rozwój nauk ekonomicznych - ujęcie historyczne i współczesność - głos w dyskusji
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 84-89
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Ekonomia
Agrobusiness, Economics
Abstrakt
W nawiązaniu do ogólnych celów konferencji, tj. doskonalenia stanu wiedzy i badań oraz rozwoju nauk ekonomicznych i metod badawczych, dyskusji i interpretacji w ujęciu historycznym oraz potrzeby integracji środowiska ekonomiczno-rolniczego, a także ujęcia historycznego i współczesnego nauk ekonomicznych, chciałbym przedstawić kilka uwag i refleksji wynikających z osobistej wieloletniej kumulacji doświadczeń i wiedzy w tym zakresie. Ogólna koncepcja merytoryczna konferencji zmierzająca do doskonalenia stanu wiedzy i badań w zakresie rozwoju myśli ekonomicznej i zastosowania nowoczesnych metod badawczych, kształtowania forum dyskusyjnego o najważniejszych zagadnieniach rozwoju nauk ekonomicznych i dyscyplin ekonomiczno-rolniczych, a także zwiększenia integracji środowiska ekonomistów wszystkich grup ekonomistów, w tym ekonomistów rolnych, jest wyśmienita. Zestaw przedstawionych referatów odpowiada celom konferencji i umożliwia dyskusję merytoryczną, dotyczącą potrzeby i możliwości dobrego rozumienia współczesnego rozwoju nauk ekonomicznych, w tym także dyscyplin i studiów ekonomiczno-rolniczych. Rudolf Michałek w nawiązaniu do granic wolności i odpowiedzialności uczonego (Nauka, nr 3/2008) podkreśla, iż naturą człowieka jest wolność jako podstawowa kategoria o fundamentalnym znaczeniu w zakresie interesującej nas ekonomii, polityki i prawa. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu