BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławniczak Jakub (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zdefiniowanie pojęcia "rażąco niskiej ceny" jako narzędzia służącego do zwiększenia efektywności realizacji zamówień publicznych
Defining the Concept of `Abnormally Low Tender Price' as a Tool Designed to Increase the Effectiveness of Public Procurement
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 168, s. 186-195, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Ustawa o zamówieniach publicznych, Zamówienia publiczne, Realizacja zamówień, Sprawiedliwy handel, Prawo zamówień publicznych
Public finance, Public Procurement Act, Public procurement, Order processing, Fair trade, Public procurement law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podmioty udzielające zamówień ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych (u.o.f.p)stoją przed trudnym zadaniem. Z jednej strony zobowiązane są wydatkować środki publiczne w sposób przewidziany w ustawie - zgodnie z art. 44 ustawy, z drugiej zaś w procedurach i na zasadach określonych w przepisach innej ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p)2. Dlatego też, aby osiągnąć zamierzony efekt optymalnego wydatkowania środków publicznych oraz zwiększyć efektywność realizacji samych zamówień, konieczne jest zastosowanie takich metod oraz środków, które są zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Zgodnie z regułami określonymi w art. 44 u.o.f.p, wszystkie wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Ponadto, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Natomiast ustawa p.z.p reguluje zasady udzielania zamówień, w tym tryby, a także co istotniejsze - kryteria jakimi należy kierować się przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej.(fragment tekstu)

This article presents issues related to abnormally low tender price in terms of public procurement effectiveness. The problem tackled in this article concerns lack of a legal definition of the term 'abnormally low tender price', the difference between the 'abnormally low tender price' as understood in the Public Procurement Law and the 'dumping price' as understood in the Unfair Trade Practices Act. Another issue discussed in this article regards practical possibilities to reject an offer with an abnormally low tender price as a sign of an activity aiming to ensure the security of the executed investments and to increase the effectiveness of public spending.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasik P.: O rażąco niskiej cenie oferty raz jeszcze. "Lex", nr 109011.
  2. Krasnodębska-Tomkiel M.: Cena jest istotnym elementem rywalizacji. "Zamówienia Publiczne Doradca" 2012, nr 5.
  3. Olszewska-Stompel J.: Rażąco niska cena w świetle orzecznictwa KIO i judykatury - rekomendacje dla zamawiających oraz wykonawców. "Lex", nr 116883.
  4. Pruszowski R.: Ocena ofert przez pryzmat rażąco niskiej ceny. "Zamówienia Publiczne Doradca" 2012, nr 5.
  5. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Dz.U. 2010, nr 12, poz. 68. Szczepański D.: Cena rażąco niska. "Lex", nr 96117.
  6. Urząd Zamówień Publicznych "Oferta z rażąco niską ceną" witryna internetowa UZP. www.uzp.gov.pl
  7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz.U. 2003, nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
  12. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach. Dz.U. 2001, nr 97, poz. 1050 z późn. zm.
  13. Wyrok KIO sygn. akt 406/12. "Lex", nr 1129944.
  14. Wyrok KIO sygn. akt 460/12. "Lex", nr 1131234.
  15. Wyrok KIO sygn. akt 504/11. KIO 517/11. "Lex", nr 787077.
  16. Wyrok KIO sygn. akt 601/12. "Lex", nr 1148321.
  17. Wyrok KIO sygn. akt 654/12. "Lex", nr 1163133.
  18. Wyrok KIO sygn. akt 676/12. "Lex", nr 1163761.
  19. Wyrok KIO, sygn. akt 867/12. "Lex", nr 1165954.
  20. Wyrok KIO, sygn. akt 916/12. "Lex", nr 1165328.
  21. Wyrok KIO/UZP sygn. akt 551/09. "Lex", nr 499631.
  22. Wyrok SO w Katowicach, sygn. akt XIX Ga 128/08. "Lex", nr 621199.
  23. Wyrok SO w Krakowie, sygn. akt XII Ga 88/09. "Lex", nr 552013.
  24. Wyrok SO w Poznaniu, sygn. akt X Ga 127/08. "Lex", nr 621205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu