BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2014
Business Survey in Agriculture : 1st Quarter of 2014
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 102, 42 s., wykr., rys.
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Business trends, Agriculture, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Trwa sezonowe pogorszenie koniunktury w polskim rolnictwie. Ogólny wskaźnik koniunktury spadł w I kwartale 2014 r. 0 2,8 pkt., z poziomu -1,9 pkt. do -4,7 pkt. Spadek wskaźnika koniunktury jest skutkiem obniżenia się wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 6,9 pkt. (z -2,5 pkt. do -9,4 pkt.). Druga składowa wskaźnika koniunktury - wskaźnik zaufania rolników - wzrosła o 5,3 pkt. (z -0,8 pkt. do 4,5 pkt). Zimowy zastój w produkcji rolnej spowodował pogorszenie sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, jednak nadchodzący sezon zasiewów skłania rolników do optymizmu. Wskaźnik koniunktury w dalszym ciągu znajduje się ponad długookresową średnią. (fragment tekstu)

The seasonal slowdown of agricultural production in Poland continued. In the 1st quarter of 2014 the composite business indicator fell by 2.8 pts, from -1.9 pts to -4.7 pts. The decrease in the indicator was due to a decline of the smoothed money income indicator (by 6.9 pts, from -2.5 pts to -9.4 pts). The second component of the composite indicator - the confidence indicator - increased by 5.3 pts (from -0.8 pt to 4.5 pts). The winter slowdown of agricultural production caused farmers' income to decrease, however, the upcoming sowing season makes them more optimistic. The business indicator remained above the long-term average. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu