BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : II kwartał 2014
Business Survey in Agriculture : 2nd Quarter of 2014
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2014, nr 103, 36 s., wykr., rys.,
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne
Business trends, Agriculture, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wyniki wiosennego badania koniunktury w polskim rolnictwie wskazują na niewielką jej poprawę. Ogólny wskaźnik koniunktury wzrósł w II kwartale 2014 r. zaledwie o 0,2 pkt., z poziomu -4,7 pkt. do -4,5 pkt. Wzrost wskaźnika koniunktury jest skutkiem zwiększenia się wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 1,1 pkt. (z -, 4 pkt. do -8,3 pkt.). Poprawa koniunktury w gospodarce rolnej jest słabsza od oczekiwanej. Na ten wynik zasadniczy wpływ ma pogorszenie się nastrojów rolników. Wskaźnik zaufania obniżył się kwartalnie o 1,2 pkt. (z 4,5 pkt. do 3,3 pkt). Zmiany w skali roku są zresztą podobne. Za 2,1-procentowy wzrost wskaźnika koniunktury odpowiada skok wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych o 4,7 pkt. Wskaźnik zaufania zmniejszył się w porównaniu z II kwartałem 2013 r. o 3,1 pkt. Obserwujemy więc osłabienie tendencji rozwojowej, rokujące stabilizacją na poziomie nieco powyżej długookresowej średniej. Oczekiwania rolników cechuje niepewność bądź lekki pesymizm. (fragment tekstu)

The results of the spring survey showed business situation of Polish farming homesteads slightly improved. In the 2nd quarter of 2014 the composite indicator increased by as little as 0.2 pt, from -4.7 pts to -4.5 pts. The rise was due to the increase in the smoothed money income indicator by 1.1 pt, (from -9.4 pts to -8.3 pts). The improvement in agricultural production was weaker than expected as a consequence of deteriorating confidence of farmers. The confidence indicator quarterly decreased by 1.2 pt, from 4.5 pts to 3.3 pts. The yearly changes were similar. The composite indicator was 2.1 pts up from the respective last year figure and due to the rise in smoothed money income indicator by 4.7 pts. The confidence indicator, on the other hand, fell by 3.1 pts in comparison with the 2nd quarter of 2013. Thus the growing tendency we have recently witnessed weakens and is about to stabilise just above the long-term average. Farmers are uncertain or slightly pessimistic about their situation in the coming months.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu