BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Jan (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie)
Tytuł
Rola mechanizacji w rozwoju rolnictwa
Role of Mechanization in the Development of Agriculture
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 165-175, bibliogr. 29 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Mechanizacja rolnictwa, Dobrostan
Agriculture, Agriculture development, Agricultural mechanization, Well-being
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Znaczący udział w kosztach produkcji rolniczej z jednej strony, a wpływ na wydajność pracy z drugiej powodują, że mechanizacja rolnictwa spełnia ważną rolę w rozwoju rolnictwa. Zmiany uwarunkowań makroekonomicznych oraz ewolucja wymagań konsumentów żywności i ich relacji z kompleksem rolno-spożywczym, a także sytuacja na obszarach wiejskich stawiają nowe wyzwania wobec mechanizacji gospodarstw rolniczych. Powinna ona pomóc w zwiększeniu efektywności produkcji rolniczej, umożliwić dostarczenie konsumentom pełnej informacji o procesach produkcji żywności oraz zapewnić poszanowanie środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt. (abstrakt oryginalny)

Significant share in costs of agricultural production on one hand, and the effect on labor productivity on the other, cause that the role of farm mechanization in the development of agriculture is important. Changes in macroeconomic conditions as well as in the behavior and in relations between consumers and the agri-food chain and in situation on rural areas raise new challenges towards farm mechanization. It should help to increase the efficiency of agricultural production, enable the traceability of food products, and ensure the environment conservation and animal welfare. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2005: Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, .Annales UMCS., seria E, nr 60, s. 71-91.
 2. Auernhammer H. 2003: The role of mechatronics in product traceability, .Club of Bologna., vol. 13, s. 61-75.
 3. Belletti G., Brunori G., Marescotti A., Rossi A. 2003: Multifunctionality and rural development: a multilevel approach, [w:] Multifunctional Agriculture. A new paradigm for European Agriculture and Rural Development (red.) G. van Huylenbroeck, G. Durand, Aldershot UK & Burlington, Ashgate, s. 55-82.
 4. Bernardini O., Galli R. 1993: Dematerialisation: long-term trends in the intensity of use of materials and energy, .Futures., vol. 25, nr 4, s. 431-448.
 5. Clarke L. J. 2000: Strategy for agricultural mechanization development. The role of the private sector and the government, .Cigr Ejournal., vol. 2, invited papers [http://cigr-ejournal.tamu.edu/articles.html].
 6. De Castro P. 2003: The quality of productions. Market needs. Institutional and prescriptive aspects, .Club of Bologna., vol. 13, s. 31-36.
 7. Golka W., Wójcicki Z. 2006: Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolniczego, IBMER, Warszawa.
 8. Krawczyk R., Kaczmarek S., Mrówczyński M. 2008: Rolnictwo zrównoważone - nowe technologie a problematyka zachwaszczenia, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 2(60), s. 25-32.
 9. Michałek R. 2009: Rola IBMER w rozwoju inżynierii rolniczej, .Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(63), s. 5-12.
 10. Michałek R. 2009a: Uwarunkowania kształtujące model współczesnego rolnictwa, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 2(64), s. 5-11.
 11. Michałek R., Grotkiewicz K. 2009: Postęp naukowo-techniczny a wydajność ziemi i pracy w wybranych regionach Polski, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 2(64), s. 25-32.
 12. Michałek R., Tomczyk W. 2002: Problemy eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 4(38), s. 5-10.
 13. Pawlak J. 2008: Zrównoważony rozwój rolnictwa. Rola mechanizacji, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 1(59), s. 13-19.
 14. Pawlak J. 2010: Popyt na maszyny rolnicze w Polsce w latach 2000-2008, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 1(63), w druku.
 15. Roszkowski A. 2009: Odchodzenie wsi od rolnictwa a inżynieria rolnicza, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 1(63), s. 23-33.
 16. Szepetycki A. 2006: Значенue mexaнuкu б cucmeϻe ycmoŭчuϭoѕo ceльcкoxoэяŭcmϭeннoso npouэϭoocmϭa, " Hayкoвий Bicтник Haциoнaльнoгo Yнивepcитeтy, nr 95, s. 138-144.
 17. Waszkiewicz C. 2008: Rynek ciągników i przyczep rolniczych w Polsce w latach 2001-2007, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 4(62), s. 5-10.
 18. Waszkiewicz C. 2009: Rynek wybranych narzędzi i maszyn rolniczych do produkcji roślinnej w Polsce w latach 2001-2007, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 1(63), s. 51-56.
 19. Waszkiewicz C. 2009a: Charakterystyka krajowego rynku maszyn do zbioru zbóż i ziemniaków, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 1(63), s. 57-60.
 20. Wójcicki Z. i in. 2001: Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rolniczych, Wyd. PTiR, Kraków.
 21. Wójcicki Z. 2007: Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia, .Problemy Inżynierii Rolnicze., nr 2(56), s. 5-18.
 22. Wójcicki Z. 2007a: Rozwój rolnictwa zrównoważonego i precyzyjnego, .Problemy Inżynierii Rolniczej ., nr 1a(55), s. 5-12.
 23. Wójcicki Z. 2007b: Wpływ wyposażenia technicznego na efekty działalności gospodarstwa rodzinnego, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 3(57), s. 5-12.
 24. Wójcicki Z. 2008: Zadania dla nauki i techniki w zakresie pozyskiwania bezpiecznej żywności, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 1(59), s. 5-11.
 25. Wójcicki Z. 2009: Potrzeby i możliwości inwestycyjne rozwojowych gospodarstw rodzinnych, .Problemy Inżynierii Rolniczej., nr 3(65), s. 5-12.
 26. Ziętara W. 1998: Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie, .Zeszyty Naukowe SGGW EiOGŻ., nr 34, s. 17-32.
 27. Ziętara W. 2000: Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych, .Zeszyty Naukowe SGGW EiOGŻ., nr 41, s. 19-34.
 28. Ziętara W. 2009: Model polskiego rolnictwa wobec aktualnych wyzwań, .Zeszyty Naukowe SGGW EiOGŻ., nr 73, s. 5-21.
 29. Ziętara W. 2009a: Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkoobszarowych w Polsce, .Roczniki Naukowe SERiA., t. XI, z. 1, s. 490-495.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu