BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wykorzystanie teorii lokalizacji Johanna Heinricha von Thünena do oceny efektywności gospodarstw z alternatywnymi dochodami
Johann Heinrich von Thünen Localization Theory Utilization in Efficiency Estimation of Farms with Alternative Incomes
Źródło
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2010, t. 97, z. 2, s. 176-182, tab., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modele lokalizacji, Efektywność
Arable farm, Location models, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu określono organizację oraz wyniki produkcyjne i ekonomiczne gospodarstw uzyskujących alternatywne dochody w zależności od ich odległości od rynku zbytu. Poddano weryfikacji teorię Johanna Heinricha von Thünena. Zaproponowano aktualizację teorii lokalizacji. Badania przeprowadzono w 41 gospodarstwach z alternatywnymi dochodami. Gospodarstwa położone bliżej miast wojewódzkich osiągnęły lepsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)

The objective of the survey was to recognize organization, production and economic results of farms having alternative income sources according to distance from voivodeship and poviat cities. The J.H. von Tünnen theory was investigated. The actualization of localization theory was proposed. The survey was carried out in 41 farms having alternative incomes. The farms located closer to voivodeship cities achieved better economic results. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R. 2008: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 2. Bilczak W. S., Zacharow W. F. 1999: Ekonomika regionalna, WSIiE TWP, Olsztyn, s. 167.
 3. Domański R. 2006: Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Firlej K. 2009: Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 1, s. 84-89.
 5. Gudowski J. 2007: Rolnictwo w teorii i praktyce rozwoju gospodarczego, [w:] Ekonomia rozwoju, (red.) R. Piasecki, PWE, Warszawa, s. 144-162.
 6. Koomen E., Buurman J. 2002: Economic theory and land prices in land use modeling. 5-th AGILE Conference on Geographic Information Science, Palma (Balearic Islands Spain). April 25th-27th.
 7. Kundera E. 2004: Słownik historii myśli ekonomicznej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Siekierski J. 2008: Ład przestrzenny i lokalizacja w teorii ekonomii a konkurencyjność regionów, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2, s. 234-239.
 9. Stankiewicz W. 2007: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 10. Van Der Venn A., Otter H. S. 2001: Land use changes in regional economic theory, Environmental Modeling and Assessment, vol. 6, nr 3, s. 145-150.
 11. Vickerman R. W. 1980: The Microeconomic Foundations of Urban and Transport Economics, Mac- Millan, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0080-3715
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu