BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Interesy pracobiorców a partycypacja w procesach decyzyjnych w polskich realiach gospodarowania
Employee Interests vs. Participation in Decision-making Process in Polish Economic Practice
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 4(36), s. 53-61, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Interes pracowniczy, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Employees' interests, Personnel participation in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przyjęto, że pomiędzy kategorią interesów pracobiorców a ich partycypacją w procesach decyzyjnych powinny zarysowywać się określone relacje, dlatego podjęto próbę rozpoznania tych relacji. W tym celu przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących identyfikacji interesów pracobiorców w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)

The study is an attempt at verifying correlations, if any, between employee interests and employee participation as categories of the decision-making process. The nature of these correlations is presented, based on results of empirical research on the practical realization of employee interests in companies operating in the Lower Silesia region of Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. AckoffR.L., Zarządzanie w małych dawkach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 2. Cierniak-Emerych A., Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 3. Cierniak-Emerych A., Pietroń-Pyszczek A., Rozpoznawanie interesów pracowniczych - przesłanki i sposoby, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, red. K. Jaremczuk, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2010.
 4. Dunikowska M., Pracownicy jako interesariusze w procesie fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223, Wrocław 2011.
 5. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 6. Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, red. M. Gableta, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 7. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Porter M.E., Kramer R.M., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu-pożyteczna metoda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska" czerwiec 2007.
 9. Randstad Award: znamy najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce!, http://www.rand- stad.pl/o-randstad/dla-mediow/informacje-prasowe/randstad-award-znamy-najbardziej- atrakcyjnych-pracodawc%C3%B3w-w-polsce! [ 14.04.2013].
 10. Rudolf S., Skorupińska K., Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle krajów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 11. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 12. Towalski R., Konflikty przemysłowe w przedsiębiorstwie Europie Zachodniej i w Polsce, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 13. Weiss D., La democratie industrielle: cogestion ou contróle ouvrier?, Editions d'Organisation, Paris 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu