BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozenberg Leonard (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie podejścia rozmytego do konstrukcji wskaźników oceny stanu przedsiębiorstwa
Using Fuzzy Approach to the Construction of Indicators for Enterprise State Evaluation
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, nr 1 (31), s. 384-394, rys., bibliogr. 6 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Analiza wskaźnikowa, Ocena przedsiębiorstwa
Enterprises, Ratio analysis, Evaluation enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule prezentowana jest koncepcja oryginalnego podejścia do problematyki bieżącej oceny stanu przedsiębiorstwa, oparta na koncepcji zbliżonej do austriackiej szkoły ekonomicznej, uzupełnionej o podejście rozmyte. Przedstawione zostały zagadnienia analizy stanu struktury gospodarczej, propozycja podejścia do rozwiązania problemu, jak też dyskusja i wstępna weryfikacja takiego podejścia.(abstrakt oryginalny)

The paper shows an original approach concept to the problem of determining the current state of company finance, based on a theory similar to the Austrian economic school, supplemented by fuzzy approach. The article presents the analysis offering an original approach to solve the problem as well as a discussion and initial verification of such an approach.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E.I., 1968, Financial ratios, discriminant analysis, and prediction of corporate bankruptcy, "Journal of Finance", no. 23.
  2. Jagiełło R., 2013, Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa.
  3. Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  4. Korol T., Prusak B., 2005, Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu.pl, Warszawa.
  5. Stępień P., Strąk T., 2004, Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw UE, t. I, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  6. Wilson R.L., Sharda R., 1994, Bankruptcy prediction using neural networks, "Decision Support Systems" no. 11, s. 545-557.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ie.2014.1.30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu