BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześkowiak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Właściwości pracy i motywacje zawodowe - wielowymiarowa analiza porównawcza opinii respondentów Europejskiego Sondażu Społecznego
Work Features and Professional Motivations - a Comparative Multivariate Analysis of the Opinions of the European Social Survey Respondents
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 13-24, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Słowa kluczowe
Praca, Motywacja do pracy, Motywacje zawodowe, Analiza danych, Badania sondażowe, Analizy głównych komponentów
Labour, Work motivation, Career motivation, Data analysis, Survey research, Principal Component Analysis (PCA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono międzynarodowe porównania subiektywnych ocen różnych aspektów związanych z pracą zawodową człowieka. Prezentowane analizy przeprowadzono na podstawie danych Europejskiego Sondażu Społecznego dla dwudziestu sześciu państw, które uczestniczyły w ostatniej edycji tego badania w 2010 r. Analizie poddano cechy charakteryzujące dwa obszary: uwarunkowania związane z obecnym miejscem pracy oraz czynniki motywujące do podejmowania wyzwań zawodowych. Zastosowanie analizy głównych składowych jako metody badawczej pozwoliło na redukcję wielowymiarowości, a użycie wykresów typu biplot umożliwiłojednoczesnąwizualizację relacji pomiędzy zmiennymi i obiektami (krajami).(abstrakt oryginalny)

The paper presents international comparisons of subjective assessments of different aspects of work. The presented analyses are carried out on the basis of the data from the European Social Survey for twenty-six countries who participated in the last edition of this study in 2010. Characteristics of two areas are considered: the current workplace conditions, and the motivating factors underlying professional challenges. Application of principal component analysis as a research method allowed to reduce dimensionality, and the use of biplot graphs enabled simultaneous visualization of relationships between the variables and objects (countries).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wyd. EXIT, Warszawa 2004.
 2. Gabriel K.R., The Biplot Graphic Display of Matrices with Application to Principal Component Analysis, "Biometrica" 1971, nr 58(3).
 3. Gower J.C., Hand D.J., Biplots, Chapman & Hall, London 1996.
 4. Gower J.C., Lubbe S.G., Le Roux N.J., Understanding Biplots, John Wiley & Sons, Chichester 2011.
 5. Greenacre M.J., Biplots in Practice, Fundacion BBVA, Bilbao 2010.
 6. Grześkowiak A., Postrzeganie pracy przez starszych Europejczyków - analiza z wykorzystaniem wizualizacji macierzy, "Ekonometria" 2013, 4(42) (po recenzji, w druku).
 7. http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/ [10.11.2012].
 8. Sagan A., Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica, StatSoft, Kraków 2004, http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/04obraz.pdf [12.06.2012].
 9. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków 2007.
 10. Statystyczne metody analizy danych, red. S. Ostasiewicz, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 11. Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu