BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jańdziak Anna (Politechnika Opolska)
Tytuł
Telepraca jako jedna z elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy
Teleworking as One of the Flexible Employment Forms on the Labor Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 25-37, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Rynek pracy, Telepraca
Flexible employment, Labour market, Teleworking
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano elastyczne formy zatrudnienia, które znajdują szerokie zastosowanie na europejskich rynkach pracy i coraz powszechniej są stosowane również w warunkach polskich. Dokonano zestawienia wybranych cech tych form pracy oraz przedstawiono najważniejsze korzyści oraz koszty ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na telepracę jako jedną z form zatrudnienia o wysokim stopniu elastyczności. Przedstawiono definicje telepracy, krótko omówiono badania nad jej zastosowaniem na polskim rynku pracy, zaprezentowano najważniejsze korzyści i bariery wynikające ze stosowania tej formy zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the flexible employment forms which are common in European labor markets and are increasingly used also in the Polish conditions. A summary of selected features was made and the most important advantages and costs presented. Special attention was given to teleworking as a form of employment with a high degree of flexibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, red. nauk. Z. Dziubiński, M. Kowalewski, Wyd. WSZP w Warszawie, Warszawa 2008.
 2. Baron-Wiaterek M., Organizacja zatrudnienia tymczasowego i telepracy - warunki i cechy charakterystyczne, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, nr 4, s. 73-86.
 3. Birski A., Telepraca - formy organizacyjne i możliwości rozwoju, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 2, s. 26-30.
 4. Dobrowolska M., Elastyczne formy zatrudnienia. Zagrożenia i wyzwania dla osób po pięćdziesiątym roku życia, w: ABC elastycznych form zatrudnienia, red. M. Dobrowolska, Wyd. Naukowe KM В Press, Katowice 2010.
 5. Elastyczne formy pracy: szanse i zagrożenia, red. C. Sadowska-Snarska, Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok 2008.
 6. Fiącek A., Zarządzanie kadrami a elastyczne formy zatrudnienia, w: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, red. nauk. Z. Olesiński, A. Szplit, Wyd. AŚ im4. Jana Kochanowskiego, Kielce 2004.
 7. Firlit-Fesnak G., Wpływ elastycznych form zatrudnienia na sytuację kobiet na rynku pracy, w: Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne. Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 8. Janiec M., Czerniak Т., Kreft W., Piontek R., Reorganizacja działalności przedsiębiorstwa ze względu na zastosowanie telepracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006.
 9. Nilles J.M., Telepraca. Strategie kierowania wirtualna załogą, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 10. Nycz Т., Zadaniowy czas pracy, http://www.prawo-pracy.pl/zadaniowy_czas_pracy-a-85.html [13.02.2004].
 11. Pisarczyk Ł., Różne formy zatrudnienia, Wyd. ABC, Warszawa 2003.
 12. Rynek pracy w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, red. T. Pomianek, Wyd. WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów 2009.
 13. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Wyd. ABC, Kraków 2001.
 14. Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 181, poz. 1288.
 15. Zientek M., Formy pracy atypowej powstałe w wyniku rozwoju technologii w krajach Unii Europejskiej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 5(44).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu