BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Slaba Marie (Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice), Kucera Lukas (Institute of Technology and Business in Ceske Budejovice)
Tytuł
Development of the Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and in Poland (2003-2011)
Rozwój potencjału placówek zbiorowego zakwaterowania w Republice Czeskiej i Polsce w latach 2003-2011
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2013, nr 6(38), s. 323-334, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej
Słowa kluczowe
Turystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Kryzys gospodarczy
Tourism, Tourism accommodation facilities, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy, Polska
Czech Republic, Poland
Abstrakt
Branża turystyczna odnotowała poważny zastój spowodowany przez globalny kryzys finansowy i inne negatywne czynniki. Pomimo licznych ujemnych oddziaływań kryzysu finansowego na turystykę, brak jest ciągle właściwej informacji i badań o jego rzeczywistym wpływie na kondycję tej branży. Głównym celem artykułu było prześledzenie zmian w potencjale ośrodków zbiorowego zakwaterowania. W opracowaniu skoncentrowano uwagę na bazie noclegowej tychże placówek i kształtowaniu się PKB w Republice Czeskiej i w Polsce oraz na wpływie globalnego kryzysu finansowego na badany problem. Autorzy podjęli próbę ustalenia, czy istnieje jakakolwiek istotna współzależność pomiędzy tymi kategoriami.(abstrakt oryginalny)

Tourism was slowdown by the global financial crisis and other negative factors very badly. Although there were numerous negative effects of the global financial crisis on tourism, there has still been a lack of theoretical information and research concerning its real impact on tourism. The main aim of this article is to trace the capacity of tourist accommodation establishment. It focuses on the development of the capacity of collective accommodation establishments and GDP in the Czech Republic and in Poland and on the impact of the global economic crisis on the problem in question. The authors attempt to find out whether there is any significant correlation between these categories.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beaver A., A Distionary of Travel and Tourism Terminology, CABI Publishing, Wallingford 2005.
  2. Burkart A. J., Medlik S., Tourism: Past, Present and Future, No. Ed. 2, Heinemann, Newmarket 1981.
  3. Cesky statisticky urad, Capacity of Collective Accommodation Establishments by Category of Accommodation Establishment in the Czech Republic, 2012, www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/ tab_l_2_crucr/$File/crucr041612_12.xls [6.07.20121].
  4. Cesky statisticky urad, Methodology - time series tourism, 2012, http://www.czso.cz/eng/redakce. nsf/i/methodology_time_series_tourism [26.06.2012].
  5. European Commission, Community Methodology on Tourism Statistics, Belgium: European Communities 1998.
  6. Eurostat, Eurostat Regional Yearbook 2011, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-20366-4, ISSN 1830-9674
  7. Hindis R. et al., Statistikapro Ekonomy, Professional Publishing, Praha 2006.
  8. Li S., Blake A., Cooper Ch., China's Tourism in a Global Financial Crisis: a Computable General Equilibrium Approach, "Current Issues in Tourism" 1010, vol. 13, No. 5.
  9. Ministerstvo pro rmstni rozvoj, Cestovni ruch v Ćeske Republice, 2011http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=6c8f2108-c95f-4bc5-827b-7ad9fefcc0ae [17.01.2012].
  10. Papatheodorou A., Rosselló J., Honggen X., Global Economic Crisis and Tourism: Consequences and Perspectives, "Journal of Travel Research" 2010, vol. 49, No. 1, pp 39-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu