BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Andrzej H. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw kluczem do wzrostu innowacyjności gospodarki.
Research and Development Activities of Enterprises as a Key Factor for Innovative Economics Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2013, nr 109, s. 13-28, tab., bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki
Słowa kluczowe
Rozwój, Innowacyjność
Development, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba udowodnienia, że wzrost aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw przemysłowych jest głównym warunkiem zwiększenia poziomu innowacyjności gospodarki w Polsce. Po diagnozie obecnego stanu innowacyjności polskiej gospodarki, w szczególności przemysłu, dokonana została analiza zależności między nakładami na B+R firm a innowacyjnością gospodarki w Polsce i innych, wybranych krajach. Tłem tej analizy są rozważania na temat roli badań i rozwoju we współczesnym przedsiębiorstwie. Na koniec zaprezentowane zostały strukturalne niedoskonałości polskiej gospodarki, mające wpływ na aktualny stan jej innowacyjności.(fragment tekstu)

The aim of this paper is an attempt to prove that the growth of industrial firms'R&D activities is the main condition for the increase in the level of innovativeness of economy in Poland. After the diagnosis of the present state of the Polish economy's innovativeness, there is the analysis of relations between firms' R&D expenditures and the innovativeness of economy in Poland and in some other countries. The background for this analysis are considerations on the role of R&D in a modern enterprise. Finally, the reader will find structural imperfections in the Polish economy that have influence on the state of its innovativeness.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym, PWE, Warszawa 2012
 2. Baczko T. i in., Raport o największych inwestorach w badania i rozwój w Polsce w 2012 roku, INE PAN, Warszawa 2013.
 3. Czerniak J., Polityka innowacyjna w P olsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa 2013.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2004-2006, GUS, Warszawa 2008.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2006-2009, GUS, Warszawa 2010.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2008-2010, GUS, Warszawa 2012
 7. Firszt D., Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CedeWu, Warszawa 2012.
 8. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 9. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 10. Jasiński A.H., Innowacyjność w gospodarce Polski: Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 11. Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2009.
 12. Nauka i technika w roku 2009, GUS, Warszawa 2011.
 13. Nauka i technika w roku 2011, GUS, Warszawa 2012.
 14. Romer P.M., Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", No 98 (5), 1990.
 15. Weresa M., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2012.
 16. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu